Wateroverlast op een akker in Zeeland. Archieffoto uit 2023. – Foto: Peter Roek AlgemeenCommentaar

‘Klimaatverandering voelbaar op de akkers’

Vóór de zomer staat er een kabinet op het bordes, beloofde PVV-leider Geert Wilders vanmiddag in het debat over het hoofdlijnenakkoord. En met alle ingewikkelde zaken rondom immigratie, stikstof, veiligheid, zorg, Europa, noem maar op, houdt de nieuwe coalitie vast aan het klimaatdoel: in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

De toezegging is van de ene kant interessant. In het hoofdlijnenakkoord werd hierover niet gerept. En van de andere kant hebben de vier partijen afgesproken zich aan de grote, internationale akkoorden te houden. Klimaat hoort daarbij. Hoe het nieuwe kabinet deze doelen wil halen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Klimaatverandering ontkennen niet gemakkelijk

Natuurlijk, klimaat ligt gevoelig, maar ontkenning van een verandering is met goed fatsoen niet mogelijk. Je hoeft er de statistieken maar op na te slaan. Jaarlijks worden hitte- en droogterecords gebroken. En neem 2024. De lente ligt drie weken voor op schema. Sinds oktober 2023 is het nat, kletsnat. Boeren hebben er elke dag mee te maken. Poot- en zaaischema’s lopen achter. En op die percelen waar wel is gezaaid, dreigt nu schade door tientallen millimeters regen. Verzekeraars registreren nu al honderden schademeldingen, met bedragen in ‘dubbele cijfers’.

Op divers terreinen moet hiervoor aandacht komen: in beleid, in aanpak, in teelt, in keuzes en in schadebeheersing. Het begint met de kraan iets dichter te draaien, ofwel de verandering te beperken. Hoe klein de bijdrage van Nederland op mondiaal niveau hierin ook is.

Reacties

  1. Klimaat veranderd al miljoenen jaren anders hebben veel onderzoekers altijd gelogen.
    Ook toen de invloed van de mens nul was veranderde het klimaat.
    Laat ze maar eens onderzoeken of de aarde niet onder een andere hoek komt ten opzichte van de zon .

  2. Mike Mitchell zegt vanuit een trekker met een enorme zaaimachine: Jullie zullen je wel afvragen. Mike, waarom ben je na twee gort droge jaren aan het zaaien in gortdroge keiharde grond? Zijn antwoord daarop was dat het weer altijd veranderd van natte jaren naar droge jaren en van droge jaren naar natte jaren met goeie jaren er tussen in. In zijn grootvaders tijd waren er dus ook droge periodes net als nu. Er waren op een gegeven moment boeren die na een aantal droge jaren besloten niet te zaaien. Toen begon het te regenen. Het regende zo veel dat de boeren die niet hadden gezaaid dat ook later niet konden omdat het te nat bleef. De boeren die gezaaid hadden hadden een mega oogst en de rest had niks.

  3. In Engeland hadden ze vorig jaar ook de hoogste gemiddelde temperatuur aller tijden. Het voorjaar was koud en nat. Juni was droog en heet. De rest van het jaar was koud en nat. Qua hoge temperaturen was het helemaal geen jaar om over naar huis te schrijven. Enfin, als de overheid en de media zeggen dat het warm is dan is het warm ook al is het koud! Mensen die zich durven te verdiepen in de data concluderen dat klimaatverandering een politiek probleem is.

  4. Nederland is te klein om klimaatverandering om te buigen maar groot genoeg om de gevolgen te verzachten. Denk aan grotere waterafvoer en grotere beregeningsmogelijkheden, hogere en bredere dijken enz.

Beheer
WP Admin