De toename van automatische melksystemen (AMS) kan leiden tot meer omgevingskiemen in melk, omdat robots een standaardreiniging uitvoeren en strooisel aan de uiers niet volledig verwijderen. – Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Toename van omgevingskiemen in tankmelk, terugkeer van Streptococcus agalactiae

Uit een analyse van Royal GD blijkt dat omgevingskiemen in tankmelk tussen 2017 en 2023 toenemen. Uiergezondheidsspecialist Betsie Krattley-Roodenburg noemt hygiëne als belangrijkste oorzaak.

Uit een analyse van Royal GD blijkt dat het aantal omgevingskiemen in tankmelk tussen 2017 en 2023 is toegenomen. Uiergezondheidsspecialist Betsie Krattley-Roodenburg meldde tijdens een Klinische Dag dat coliformen en Streptococcus uberis vaker voorkomen. De trend voor Klebsiella in positieve tankmelkmonsters steeg van 5,8 naar 11%. Streptococcus agalactiae keerde opvallend terug. In 2017 was 0,6% van de tankmelkmonsters positief; vorig jaar was dat 2,5%. “Het percentage van besmette bedrijven is nu 4%, een zorgelijke ontwikkeling. Agalactiae is goed te behandelen, maar zeer besmettelijk.”

Hygiëne tijdens het melkproces

De verdubbeling van omgevingsbacteriën komt door de hygiëne rond het melkproces en de reinheid van koeien. Meer AMS-bedrijven en diepstrooiselboxen dragen bij aan deze stijging. Diepstrooiselboxen zijn goed voor het welzijn, maar er blijven vaker strooiseldeeltjes aan de uiers zitten. “Dit kan de toename van Klebsiella verklaren,” zegt Krattley-Roodenburg. Een AMS reinigt standaard elke koe en houdt geen rekening met vervuilde uiers, iets wat een melker wel doet. Extra aandacht voor de hygiëne van het ligbed in diepstrooiselboxen is noodzakelijk.

Preventie van Streptococcus agalactiae

Hygiëne is ook cruciaal in de preventie van Streptococcus agalactiae. Vroeger dacht men dat de bacterie alleen in uiers voorkwam, maar onderzoek toont aan dat deze ook elders voorkomt. In Denemarken leidde dit tot een nationaal controleprogramma in 2018. Voor aanpak van agalactiae moeten veehouders streng selecteren bij aankoop van vee, nauwkeurig melken volgens protocollen en samen met de dierenarts monitoren via tankmelkonderzoek, aangevuld met individueel bacteriologisch onderzoek. De bacterie is nog altijd succesvol te behandelen met antibiotica.

De toename van AMS-bedrijven kan bijdragen aan de groei van omgevingskiemen in melk. Robots hebben een standaardreiniging en kunnen niet het hele uier schoonmaken als hier strooisel aan zit.

Reacties

Beheer
WP Admin