De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) wil dat Nederland de normen voor bodemkwaliteit niet te scherp stelt. Dit zou akkerbouwers voor nieuwe problemen stellen, zo vreest NAV. – Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Akkerbouwvakbond vreest Europese Richtlijn Bodemmonitoring

De akkerbouwsector moet alert zijn op het vaststellen van normen voor bodemkwaliteit. Europese lidstaten moeten zelf bodemindicatoren indienen voor de Europese Richtlijn Bodemmonitoring. De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) vreest dat te scherpe normen ertoe leiden dat Nederland op een van de meest vervuilde bodems in Europa blijkt te liggen.

Het Europees Parlement heeft onlangs een aangepaste versie aangenomen van de Europese Richtlijn Bodemmonitoring. De NAV had een zienswijze ingediend tegen de oorspronkelijke versie. De richtlijn komt erop neer dat lidstaten hun bodems moeten monitoren en verbeteren. De lidstaten moeten die op verschillende onderdelen controleren. Een van de bezwaren van de NAV was dat er te veel variabelen zijn. Als een daarvan slecht scoort, dan kan een hele bodem als slecht van kwaliteit worden beoordeeld. Het is dan bijna niet meer mogelijk om de kwalificatie goed te kunnen realiseren, zegt de NAV.

Zelf variabelen aanpassen door lidstaten

Verder is de vakbond het niet er niet mee eens dat lidstaten zelf de variabelen mogen aanpassen. Bovendien bestaat het risico dat de overheid gaat voorschrijven hoe akkerbouwers de bodem moeten beheren. NAV vindt dat onwenselijk. Het oorspronkelijke voorstel schreef voor dat de lidstaten een set bodembeheermaatregelen mogen voorschrijven binnen kaders als geen verstoring van de bovenlaag.

Er zijn al veel beperkingen die het voor telers lastig maken de bodem gezond te houden

In de aangepaste versie die het Europees Parlement heeft aangenomen, staat onder meer dat lidstaten tien jaar de tijd krijgen om verbeteringen door te voeren. Bovendien mogen de landen zelf bodemindicatoren aandragen. De Europese Commissie moet daarna de drempelwaarden goedkeuren.

Niet scherpste normen inbrengen

Voor de NAV neemt dat de kou nog niet uit de lucht. Vooral bij het vaststellen van drempelwaarden van de verschillende bodemindicatoren moeten we als sector scherp zijn dat niet weer hetzelfde gebeurt als bij de waterkwaliteit, schrijft de NAV. De vakbond wil niet dat Nederland de scherpste normen inbrengt en daarmee op de slechtste bodems van Europa zou kunnen blijken te liggen.

De NAV blijft daarnaast twijfelen aan het nut om bodemkwaliteit in Europees verband aan te pakken. “Door bepalingen in de Kaderrichtlijn Water en Nitraat zijn er al veel beperkingen die het voor akkerbouwers lastig maken de bodem gezond te houden”, aldus NAV. Ook LTO Nederland uitte eerder bezwaren tegen de Europese aanpak. Er zijn veel verschillen in bodemtypes en -eigenschappen in Europa, wat algemene regelgeving lastig maakt, zegt LTO. Voorkomen moet worden dat er door generieke regelgeving nóg meer stapeling van (onhaalbare) doelen plaatsvindt. De organisatie pleit voor maatwerk.CM-Block Knop

LEES MEER ARTIKELEN OVER BODEMGEZONDHEID, ZOALS HET LAATSTE NIEUWS, ACHTERGRONDEN EN VIDEO'S.

Nieuwsbrief akkerbouw

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen akkerbouw.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. sorry, welke kant gaat dat op ?? in de oekraine met al de chemische rotzooi door die oorlog en daardoor zeer veel verontreinigde landbouwgrond die hun/we ervoor terug krijgen? immers dat land moet zo snel mogelijk bij de eeg toch??? en dan met bovenstaande artikel een beetje muggenziften…

Beheer
WP Admin