Foto: Twan Wiermans RundveeNieuws

FrieslandCampina maakt sterke start in 2024

FrieslandCampina heeft in vergelijking met 2023 een sterke start van het jaar gemaakt wat betreft winstgevendheid en werkkapitaal. Dat zei CFO Hans Janssen tijdens een beknopte businessupdate voor de ledenraad.

De ledenraad kwam bij elkaar voor een aantal besluiten gericht op ledenbehoud, ledenwerving en ledenfinanciering. Het gaat zowel om aangepaste als nieuwe maatregelen, zoals de aanpassing van de bedrijfsovernameregeling en de verlenging van de melkvolumeregeling.

Deze laatste is een regeling waarin de zuivelcoöperatie, onder bepaalde voorwaarden, een lening met renteverplichting beschikbaar stelt. Deze regeling geldt voor leden-melkveehouders voor de financiering van een gedeelte van de benodigde melkcertificaten bij een groei van meer dan 10% in melkvolume ten opzichte van de voorafgaande referentieperiode.

Ledenraad bekrachtigt duurzaamheidsstrategie

Andere besluiten zijn gericht op de invoering van een kwantumtoeslag, een tijdelijke vrijstelling van de entreepremie voor nieuwe leden en een verbetering van de liquiditeitspositie van leden-melkveehouders door de omzetting van ledenobligaties-vast in ledenobligaties-vrij. Ook is besloten om het coöperatief werkgebied in België uit te breiden tot geheel West- en Oost-Vlaanderen. Ook daar wordt gestart met de werving van nieuwe leden. Eerder werd het werkgebied al uitgebreid met de regio Aalter, Noord-Antwerpen, Noord-Limburg en een deel van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Verder heeft de ledenraad de duurzaamheidsstrategie bekrachtigd. Daarnaast werd Wietse Duursma benoemd als bestuurslid van de coöperatie en lid van de raad van commissarissen van de onderneming. De duurzaamheidsstrategie voor de melkveebedrijven richt zich op het tot waarde brengen van duurzaamheidsresultaten in de markt door de onderneming, het bieden van kennis en hulpmiddelen aan leden-melkveebedrijven en het ontsluiten van innovaties en samenwerkingen.

FrieslandCampina beloont duurzaamheidsresultaten van zijn leden-melkveehouders op het gebied van diergezondheid en –welzijn, klimaat en biodiversiteit via het programma ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn ongewijzigd gebleven.

Reacties

 1. Leden werven over de randen van de grenzen is veel beter in Nederland zal toch minder melk komen .
  Door melk over de grenzen te halen kunnen er misschien meer fabrieken open blijven en minder te sluiten dit is immers grote kapitaalvernietiging.
  Met alleen Nederland zel de coöperatie een derde van de fabrieken moeten sluiten.

 2. En weer komt de volumeregeling van stal om grote leden te binden.
  Die de rest van de leden kan betalen.
  Weer een reden om te vertrekken van een aantal.
  Eerst met uittreegeld er uit en nu gratis weer komen belachelijk.
  Er is maar 1 ding wat werkt goed renderende fabrieken met een constant goede melkprijs de melkprijs moet leidend zijn.
  Coöperatie heeft al weer een nieuwe groep opstappers gecreeerd met het systeem van ledenkapitaal.
  Ouders er uit geld mee en jeugd heeft geen zin om te storten nou dan gaan ze .
  Beste bestuur ga eens uit van kracht van bedrijf stop met het optuigen van nieuwe regelingen houdt het simpel en zorg vooral voor een goed renderend bedrijf.
  Die toeslagen zetten trouwe leden aan om op te stappen wordt eens wakker.

Beheer
WP Admin