Premium
De boer ploegt voort, maar dat geldt niet voor alle boeren, aldus Vergaderboer. – Foto: Koos van der Spek AlgemeenColumn

‘Boeren willen wél stoppen’

Reacties

 1. Die 25miljard was de worst Vergaderboer, en ondertussen in Brussel pleiten voor afbouw derogatie (de stok ) , om zo een gezonde ggb kringloop sector pootje te lichten.

 2. Schaalvergroting nog eens subsidiëren hoe bedenk je het. Steun behoort toe aan die het het hardst nodig hebben en niet aan diegene met de grootste, diepste zakken…..

  1. Wat denkt de winter over de steun cq subsidies die TATASTEEL ASML BORN VDL DAFjaren geleden en daar langs zijn nog verschillende van die bedrijven van het buitenland …schaf alle steun en subsidies af op zieken en invalide na die moeten geholpen worden

 3. Rare column. Het geld was er vooral om grond af te waarderen en om te zetten naar natuur. Dat biedt de blijvers geen enkel perspectief.

 4. Als je links zou vragen: zullen we 30 miljard euro gemeenschapsgeld uitgeven om wat vee te reduceren die anders ook zouden verdwijnen? Dan zou het antwoord zijn: neen want met dat bedrag kunnen we veel burgers helpen ipv die paar honderd veeboeren. Links moet blij zijn met bbb dat ze dat geld beschikbaar houden voor belangrijkere zaken. En trouwens vergaderboer: grond kopen van de buurman om extensiever te boeren is financieel helemaal niet mogelijk dus kappen met dat argument.

 5. Als het zo is dat boeren toch al willen stoppen zoals hier boven geschreven . Dan is het hele opkoop geld weg gegooid geld . Want dan zou natuurlijk verloop op termijn een groot probleem op kunnen lossen . Room de rechten bij overdracht af . De markt bepaald de prijs van de overgebleven rechten . Grond houd de stopper en of verkoopt deze . De markt bepaald hier dan ook de prijs van verkoop of pacht . Geen opvolgers of willen stoppen heeft met onduidelijke regelgeving te maken en een onbetrouwbare overheid . Als je investeert hoe lang ben je dan gevrijwaard van nieuwe regels . Dan kan een boer opleeftijd beslissen ik stop nu . Want nu kan ik beuren en over enkele jaren kan de regelgeving anders zijn . En is de investering niet terug verdiend en mijn bedrijf onverkoopbaar . Wat is dan vrijwillig of gedwongen ? . Je zou dit dan nood gedwongen kunnen noemen . In verleden zijn er ook zaken aan de orde geweest die te maken hadden met veehouderij . Dank eerst aan varkens vrije zones . Later aan varkensclusters met daarbij behorende verwerkers en afnemers . Dit zouden nu dan echte piekbelasters zijn . toen de log gebieden wat ook op bijna niets is uitgelopen . Was dit gelukt waren dit waarschijnlijk ook allemaal piek belasters geweest . Er is in mijn ogen maar een manier om probleem op te lossen . En dat is de boer handvaten en mogelijkheden geven om op bedrijfsniveau de problemen op te lossen op alle zaken die spelen . Gezond natuurlijk verloop lijkt mij beste .

 6. Hier worden bedrijven compleet opgekocht toch een beetje andere realiteit dan Ronald schetst.
  Het geld klotst of klotste tegen de plinten omhoog zo als ze zeggen.

  1. U heeft het over andere regelingen dan de landelijke opkoopregelingen:

 7. Stoppen ? ben je mal het zijn jarenlang goede jaren geweest met lage rentes en oplopende grondprijzen.., nu ff consolideren en versterken en op naar volgende kansen.

 8. Vaak wordt gedacht dat de overheid bij de huidige lbv en lbv+ de gronden ook koopt.
  Dat is niet het geval.
  Wanneer je weet dat de overheid alleen gebouwen en productierechten koopt, dan pas kun je een mening vormen over de opkoopregelingen.
  Door het beschikbaar blijven van grond voor de blijvers en een afnemende nationale mestproductie kan er een beter toekomstperspectief ontstaan.
  Al langer ben ik van mening dat door het doldwaze reductiebeleid, wat geresulteerd heeft in aankomende mestproductie plafondverlagingen, de overheid zichzelf ook een taak opgelegd heeft om te zorgen voor zo min mogelijk schade aan de sector.
  Het is belangrijk om de afspraken in het addendum bij het 7e actieprogramma elke keer weer onder de aandacht te brengen van politici.
  De afspraak met Brussel is dat de mestproductieplafonds verlaagd worden volgend op het resultaat van de opkoopregelingen.
  Het huidige demissionaire kabinet heeft moeite om die gemaakte afspraken te herinneren.
  Tot nu toe valt het leveren door de overheid nogal tegen.

 9. Om over na te denken: Waarom wil de volgende generatie niet opvolgen, zo’n mooi beroep. Vanwege het onmogelijk maken agrarisch te ondernemen d.m.v onmogelijk beleid vanuit die overheid.Het is toch het mooiste als je bedrijf wat je vanuit je ouders overgenomen heb kunt doorgeven aan je nageslacht I.p.v. je kinderen te moeten adviseren het bedrijf maar niet door te zetten. Ze moesten zich schamen in Nederland dat een sector die zorgt voor ons voedsel het zo onmogelijk te maken.

 10. De riante opkoopregeling zou een zegen voor de blijvende boer kunnen zijn, ware het niet dat deze gronden de dag na tekening van de notariële akte wordt omgezet in de (broodnodige) biodiversiteit speeltuin voor onze peperduur betaalde Ecologen en ander hobbyisten. Waarom geeft de overheid dze gronden niet tegen een rendabele prijs in pacht aan de bedrijven met een opvolger. Eventueel met extra natuureisen die in de hoogte van de pachtprijs tot uiting komen. Dan zouden de blijvers er net als de wijkers nog enig voordeel van kunnen hebben, maar NEE Den Haag bepaald dat de miljarden alleen voor de wolf, de vos en hun rovende vriendjes moet worden besteed. Gevolg o.a. dalende konijnen stand en dus alleen huizenbouw na gedegen onderzoek naar de konijnenstand bv. Utrecht. Hoe draaien de overheden het land in de soep? Wel door elkaar tegenwerkende maatregelen bij wet vast te leggen.

 11. Boel *** de overheid is de grote opkoper van grond met al die miljoenen.
  Met dank aan al die sluwe organisaties en vooral ambtenaren die keer op keer nieuwe projecten bedenken en daar ook geld voor krijgen .
  Een heel leger houd zich op die manier aan het werk heeft niets meer met natuur te maken.
  Deze opkoopregeling werkt zeer prijsopdrijvend ook al willen ze ons anders doen geloven .
  De meeste van die opgekochte ha worden veranderd in natuur daar hebben de blijvers niets aan .
  Stoppers kunnen zonder regeling ook stoppen komt weer ten goede aan de blijvers.
  Melkveehouderij krimpt toch al door de afroming rechten verkoop .deze reactie is automatisch gemodereerd

Beheer
WP Admin