Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Innovatienetwerk: maak snel geld vrij voor proef met nieuwe technieken

Het volgende kabinet moet serieus en versneld ruimte bieden voor innovatieve manieren om de stikstof- en mestdoelen te behalen. Dat stellen Gelders gedeputeerde Harold Zoet (BBB) en voorzitter Ruud Tijssens van het overleg Innovatieve Veehouderij in een gezamenlijke brief aan de informateurs en de landbouwwoordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer.

Om innovaties een kans te geven is het nodig om de veehouder zelf controle en verantwoordelijkheid te geven over de te bereiken doelen, vinden de brievenopstellers. Daarvoor is het nodig dat op bedrijfsniveau emissies worden gemeten, aldus het innovatienetwerk. Waarbij de veehouderijsectoren melkvee, kalveren, varkens, geiten en pluimvee betrokken zijn. Evenals de ‘zandprovincies’ Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel, Limburg en Utrecht.

Vorig jaar zijn de provincies en veehouderijsectoren begonnen aan de ‘Versnellingsaanpak Innovatieve Veehouderij’. Die aanpak leidt dit jaar tot een aantal proefprojecten, waar innovaties en managementmaatregelen worden ingezet.

Verschillende sporen

De vergunningen daarvoor zijn afgegeven binnen de kaders van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat juridische toetsing van de vergunningen in 2025 meer zekerheid gaat geven over mogelijkheden van doelsturing.

Het innovatienetwerk denkt aan de verschillende sporen, waarvan het meten van emissies met sensoren in combinatie met emissievermindering er een is. Een ander spoor is stalinnovatie in combinatie met monovergisting en mestverwaarding. Verder wordt gekeken naar de ontwikkeling van evenwichtige aanwending van mest op grasland en akkerbouwgrond op verschillende grondsoorten en bij verschillende teelten. Tegelijk is er ook ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Integrale benadering op bedrijfsniveau

In de brief aan de informateurs en de politici vraagt het Innovatie Netwerk Landbouw om ruimte voor “praktische nieuwe juridische inzichten en instrumenten, mede op basis van metingen van sensoren.”

De integrale benadering op bedrijfsniveau moet in de plaats komen van het voorschrijven van bepaalde stalsystemen, vindt het netwerk. “Alleen op deze wijze ontstaan effectieve mogelijkheden om emissies te beperken en een verdienmodel te behouden voor boeren. Daarnaast biedt het ruimte voor meer maatschappelijke oplossingen, zoals op het gebied van klimaat en energie.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin