Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

ING: productie agrarische sector krimpt verder

De productie van de agrarische sector zal dit jaar nog meer in volume krimpen. Tegelijk is de mestmarkt ontregeld en zal het nog jaren duren voor er weer evenwicht komt. Toch zijn de economische verwachtingen voor dit jaar voor de meeste agrarische sectoren positief, blijkt uit een analyse en vooruitblik van ING.

De bank verwacht dit jaar dat het volume van de productie in de agrarische sector vergeleken met vorig jaar met 2% afneemt. Dit komt onder meer door stikstofmaatregelen. In 2023 was er in de veehouderij ook al een productiekrimp met 0,7%. In de plantaardige sector was de krimp nog groter: 3,3%. Stikstof– en andere milieumaatregelen zijn niet de enige factoren die de productie drukken. Ook de vraag naar grond vanuit andere sectoren speelt een rol.

In de loop van dit jaar wordt het effect van de opkoopregelingen merkbaar, verwachten de analisten van ING. Hoeveel van de 1.200 inschrijvers echt gaan meedoen, is nog niet bekend. Maar volgens de bank blijkt uit eerdere ervaringen dat minimaal 50% een reëel uitgangspunt is.

Door de krappe mestafzetruimte hebben veehouders te maken met hoge mestafzetkosten. Dat zal nog een aantal jaren het geval blijven, want zo lang zal het volgens ING duren voor de mestmarkt weer in balans is.

Akkerbouw: voldoende rendement

De prijzen voor fritesaardappelen en pootgoed zijn volgens de bank goed. Dat geldt ook voor de uien. Alleen voor tarwe is de prijsontwikkeling niet gunstig geweest. De kosten zijn wel gedaald, maar blijven historisch gezien hoog. Het gaat dan vooral om kunstmest en energie. De goede prijzen en gedaalde kosten zullen leiden tot ’voldoende rendement’ in de akkerbouw, zo is de verwachting.

Verder herstel melkprijs

Voor de melkprijs verwacht ING dit jaar verder prijsherstel na de forse daling van vorig jaar. Voor biomelk verwacht de bank een lichte groei van de markt. Door nieuwe eisen aan derogatie krijgen melkveehouders wel met extra kosten te maken.

Varkenshouderij: goede rendementen

De zeugenhouders hebben afgelopen jaar flink geprofiteerd van krimp in de markt. Die gunstige situatie houdt voorlopig aan; de vraag naar biggen is blijvend. Oorzaken zijn krimp in Denemarken en problemen in Spanje. Tegelijk dalen de voerprijzen verder.

Wel zal de varkensstapel blijven krimpen, zo is de verwachting. Doordat ook de consumptie daalt, ontstaat meer evenwicht in de markt. Dit jaar voorziet de bank goede rendementen in de varkenshouderij. Concepten met bovenwettelijke milieu- en dierenwelzijnseisen zullen geen groeiend aandeel in de markt krijgen.

Hoge prijzen pluimvee

De bank voorziet tot minimaal deze zomer hoge eierprijzen. Hetzelfde geldt voor pluimveevlees. Wereldwijd is er een krap aanbod en een onverminderd sterke vraag, schrijft de bank. Door beleidsmaatregelen zal de productie verder dalen in de tweede helft van 2024.

Glasgroente: nieuwe kassen op komst

De vooruitzichten van de glasgroentesector zijn blijvend goed. Het areaal stabiliseert omdat er weer op beperkte schaal geïnvesteerd zal worden in nieuwe kassen, zo stelt de bank.

Reacties

  1. Toppie, hoe minder voedsel hoe beter. De ( linkse) politiek heeft niet door dat ze de voedselprijzen flink laten stijgen. Eten wordt een luxe voor mensen met een kleine beurs. Over enkele jaren dromen die mensen over de kiloknaller.

Beheer
WP Admin