Mais in het Franse Loire-dal. - Foto: Kristel Kort AkkerbouwNieuws

Fransen zaaien ruim 10% meer korrelmais in

In Frankrijk is dit voorjaar 1,36 miljoen hectare korrelmais ingezaaid. Dat is 10,5% meer dan het slecht verlopen vorige seizoen, maar nog altijd 5,1% minder dan het gemiddelde over vijf jaar. In sommige regio’s is het areaal korrelmais rond de 15% groter dan een jaar geleden. Ook staat er ruim 1,26 hectare voedermais op het veld, een vrijwel stabiel areaal vergeleken met 2023.

De laatste schattingen van statistiekdienst Agreste laat ook zien dat akkerbouwers met het zaaien van voorjaarsgerst het areaal voor dat gewas hebben kunnen opvoeren. Het aanhoudend natte najaar heeft het inzaaien van wintergerst bemoeilijkt, waardoor het areaal voor dat gewas met bijna 1,29 miljoen hectare 5,8% kleiner uit is gevallen. Aan voorjaarsgerst is echter met 502.000 hectare 12,2% meer ingezaaid, waardoor het totale gerstareaal niet meer dan 1,4% kleiner is dan een jaar geleden.

Bij het belangrijkste gewas, zachte tarwe, is dat niet het geval. Hier blijft het voorjaarsareaal beperkt tot 20.000 hectare, waardoor het totale areaal met 4,4 miljoen hectare 7,5% kleiner is dan vorig seizoen.

Agreste meldt verder dat het areaal soja in Frankrijk op jaarbasis verder is gekrompen met 5,5% naar 149.000 hectare, wat 11,8% minder is dan het gemiddelde over de voorafgaande vijf jaar.

Beheer
WP Admin