Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Onafwendbare krimp Ierse zoogkoeienstapel

De Ierse zoogkoeienstapel neemt af. De melkveehouderij is juist gegroeid na de afschaffing van het quotum. De meeste starters zijn desondanks vleesveehouders.

Het aantal Ierse kalveren dat voor de zoogkoeienhouderij wordt geregistreerd lag begin maart met 138.738 stuks 12% onder het zevenjarig gemiddelde. Ook de zoogkoeienstapel laat een daling zien, eind 2017 telde de Irish Cattle Breeding Association 51.887 zoogkoeien. Dat is 5,6% minder dan het zevenjarig gemiddelde.

Onafwendbare krimp veestapel

Volgens Agriland, die de cijfers van de Irish Cattle Breeding Association en Teagasc analyseerde, doorbreekt de zoogkoeienhouderij de trend van de afgelopen jaren waarin het aantal zoogkoeien schommelde. Er heeft zich een onafwendbare krimp van de veestapel ingezet. Opvallend is dat het aantal kalveren dat op melkveebedrijven wordt geboren juist toeneemt. Over 2017 werden ongeveer 700.000 kalveren geboren, dat zijn er 240.000 meer dan in 2012. Met name rond en na de afschaffing van het melkquotum heeft de Ierse melkveehouderij een sprong voorwaarts gemaakt.

Meeste nieuwkomers is vleesveehouder

Ondanks de negatieve cijfers over de ontwikkeling van de veestapel telt de zoogkoeienhouderij en vleesveebedrijven, waar onder andere ossen worden afgemest, de meeste nieuwkomers van alle veehouderijen. In 2017 registreerde het ministerie van landbouw 1.005 nieuwe bedrijven, daarvan waren 765 vleesveebedrijven en 203 zoogkoeienbedrijven. Ook in voorgaande jaren telde de vleesveehouderij de meeste nieuwkomers. Maar het aantal nieuwkomers kan het aantal stoppers niet compenseren.

De melkveehouderij groeide de afgelopen jaren met gemiddeld 20 bedrijven per jaar, in vergelijking met de vleesveehouderij een minimale verandering.

Laatste reacties

  • koestal

    Ze hebben daar geen last van een fosfaatwet,dus volop melken !

  • gerben5

    51887 koeien met 138738 kalveren dit lijkt wel tweelingfraude

Of registreer je om te kunnen reageren.