Premium
Foto: Henk Riswick RundveeColumn

‘Wat jullie doen, noemen wij ruifvreterij’

Reacties

 1. Als je ziet met welk een venijn er belasting geind wordt dan is de eerste vereiste toch wel dat er zuinig en effectief met dat geld omgegaan wordt. Herstructurering, biodiversiteits bevordering etc. gaat gepaard met enorm veel bureaucratie soms tientallen overlegclubs waar iedereen behalve de boer dik betaald wordt en alles kan declareren. erg inefficient vaak.

  1. Helemaal mee eens dat er veel geld inefficiënt besteed wordt, in de hele ambtelijke keten.
   De tientallen overlegclubs zorgen inderdaad niet vaak voor oplossingen maar zijn wel kostbaar, dat zou efficiënter kunnen en goedkoper. Als de boer die daar dan zit ook betaald wordt zullen de kosten nog meer stijgen, dus volgens mij heeft die opmerking een ander doel. Ben het er overigens wel mee eens dat de inzet van boeren ook reëel vergoed moet worden.
   Zelf ben ik daarom actief binnen het agrarische natuurbeheer binnen de Collectieven die, samen met BoerenNatuur, werken aan een efficiënte betaling van maatschappelijke diensten aan grondgebruikers. Daarmee zijn we nog lang niet klaar maar wel op weg een stap te maken in een goedkope uitvoering waardoor de meeste euro’s in het landelijk gebied landen. Dat is zinnig besteed geld.

 2. Bijna alle landen in het westen worden bestuurd door extreem oncapabele overheden. Enorme hoeveelheden geld wordt uit het raam gesmeten voor oorlogen, klimaat en talloze andere linkse hobby’s die landen de financiele afgrond in drukken. Het ligt voor de hand dat FC in staat zal zijn om te betalen lang nadat de provincies deze subsidies niet meer kunnen veroorloven.

  1. Als je mijn columns vaker leest weet je dat ik ook mijn opvattingen heb over het falen van onze landelijke overheid. Daarbij spreek ik niet over linkse of rechtse hobby’s, want dat geeft geen enkele duidelijkheid, maar wel over het niet nakomen van afspraken in de breedte.
   Welk beleid er dan gevoerd wordt is uiteindelijk bepaald tijdens de verkiezingen en betreft de meerderheid van de stemmers.
   De link van bovenstaande met de solvabiliteit van FC en de Provincie is dan een vreemde in deze aangezien de provincie niet failliet kan gaan en FC wel.
   Daarentegen, een contract met de overheid voor maatschappelijke diensten die in tijd en indexering geborgd is zal 100% uitbetaald worden in de afgesproken tijd.
   Bij FC wordt de melk opgehaald en moet je afwachten welke prijs je krijgt uitbetaald, tussen 2008 en 2021 heeft de garantieprijs gefluctueerd tussen de 26,40 en 39,45 (ex BTW 4,4 vet & 3,5 eiwit) .
   Welke keuze je ook maakt is aan iedere ondernemer zelf en daarbij zul je de zekerheden en continuïteit in betaling ook mee moeten wegen.

  2. Ik denk dat we al heel binnenkort zillen zien of landen en provincies failliet kunnen gaan. Bij ons heeft de finance minister zoveel geld bijgedrukt en uitgegeven dat de opposite helemaal geen antwoord krijgt op de vraag hoeveel. Er wordt bij ons in Canada net als in Nederland keihard gewerkt om het land om zeep te helpen.

 3. Gangbare boeren zijn uiterst gevoelig voor uitspraken van bio-en kringloopboeren over meer uitstoot, minder biodiversiteit etc van de gangbare boer. Ze voelen zich aangevallen en menen dat die bio- en kringloopboeren zich verheven voelen. Terwijl de gangbare boer zich verheven voelt boven die andere groep. Want vaak gingen kleine boeren of boeren die het gangbaar niet konden volhouden naar de andere groep. Ook vinden gangbare boeren het te gemakkelijk hoe die andere groep aan de subsidies komen. Ook de grote hoeveelheid grond die de niet-gangbaren ´krijgen’ van de natuurorganisaties geeft wrijving. Wie de groepen dichter bij elkaar moet brengen is moeilijk te zeggen. ´wij zijn beter’ en ´ruifvreters’ gaat niet helpen.

  1. Helemaal mee eens dat “wij zijn beter” en “ruifvreters” de groepen niet dichter bij elkaar brengt. De vraag is überhaupt of je de groepen die dit roepen bij elkaar kunt brengen.
   De verhevenheid van de ene boer naar de andere staat mij sowieso tegen, niet alleen als boer maar ook van mens tot mens. Ik denk dat we juist blij mogen en moeten zijn met de diversiteit aan mensen en boeren. Dat geeft juist de smaak aan het alledaagse leven en de diversiteit die we nodig hebben. Als we iedereen in zijn of waarde laten hebben we al veel gewonnen.
   Laat niet onverlet dat we wel met elkaar in gesprek moeten om elkaars argumenten te horen. Niet om direct een tegenargument in reply te zetten maar om te horen wat er gezegd wordt en misschien wel mee te nemen in de eigen oordeelsvorming.

 4. Ruifvreters hebben we er genoeg van in NL maar ruifvullers zijn hard nodig om sociaal te kunnen doen, mooi dat de landbouw daar aan bijdraagt met z’n exportmiljarden. Trots op de boer dus!!

  1. Het is mooi dat er ondernemers en burgers zijn die bijdragen aan het vullen van de schatkist. Daarbij is het volgens mij ook mooi dat er bedrijven en burgers zijn die willen bijdragen aan de doelen die we als maatschappij hebben gesteld. Zo krijgt de één betaald voor een kilo vlees of een pak melk en de ander voor noodzakelijke waterberging of behoud van biodiversiteit. Dat is voor beide iets om trots op te zijn maar ik ben zo benieuwd waarom de laatste dan ineens een ruifvreter is. Ik heb oprecht geen idee waarom dat zo negatief zou moeten zijn. Ik ben dus ook trots op al die 11.000 boeren in Nederland die aan agrarisch natuurbeheer doen en daarvoor terecht betaald worden.

  2. Denk teveel reclamespotjes hoor van land van ons, als redders van ‘uitgeputte gangbare landbouwgrond.

Beheer
WP Admin