Ligboxenstal met een emissiearme roostervloer. Vorig jaar leek het erop dat de melkveehouderij over haar sectorplafond heen zou gaan. Volgens de laatste cijfers blijft de sector er net onder. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Veehouderij bleef waarschijnlijk onder mestplafonds in 2023

De veehouderij bleef waarschijnlijk onder de nationale mestplafonds in 2023. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer stuurde.

De definitieve cijfers volgen in juni dit jaar, maar volgens een update met gegevens uit het vierde kwartaal blijven zowel de excretie van fosfaat als stikstof naar verwachting onder het plafond. Deze plafonds heeft de Europese Commissie in de derogatiebeschikking opgelegd. Mochten deze plafonds overschreden dreigen te worden, dan volgen er maatregelen.

Excretie fosfaat en stikstof

De cijfers over de excretie in 2023 zijn geüpdatet omdat CBS vanaf 1 januari nieuwe, actuele gegevens heeft over de omvang van de rundveestapel, de melkveeproductie per koe en de beschikbaarheid en samenstelling van krachtvoer en ruwvoer.

De fosfaatexcretie van de hele Nederlandse veestapel over 2023 wordt nu ingeschat op 145,1 miljoen kilogram. Het nationale plafond hiervoor is 150,7. Vorig jaar leek het erop dat de melkveehouderij over zijn sectorplafond heen zou gaan, maar volgens de laatste cijfers blijft de sector er net onder. De pluimvee- en varkenshouderij zitten allebei een stuk af van hun sectorplafond.

De stikstofexcretie van de totale veehouderij becijfert CBS voorlopig op 467,4 miljoen kilogram. Het plafond hiervoor is 489,4. Zowel de melkvee- als varkens– en pluimveehouderij lijkt ook in 2023 onder dit plafond te blijven.

Ruweiwitgehalte

In de rapportage noemt Adema ook een prognose van het ruweiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen. Adema heeft met de melkveesector afgesproken om op sectorniveau te streven naar het verlagen van het ruweiwitgehalte (RE-gehalte) in het melkveevoerrantsoen en deze in 2025 niet hoger te laten zijn dan 160 gram RE per kilo droge stof. In 2022 was dit 161, voor 2023 is de prognose dat dit op 164 uitkomt.

Adema roept sectorpartijen in de melkveehouderij en toeleveranciers op om focus te houden op het streefdoel voor 2025. Hij verwijst naar bedrijven uit het proefproject Koe en Eiwit die het gelukt is om het RE-gehalte gemiddeld onder 160 te houden. Hoewel ook hierbij een stijging te zien was door de andere weersomstandigheden afgelopen jaar. Adema roept andere boeren op om gebruik te maken van de ervaringen uit dit proefproject.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin