Jonge boeren en tuinders die een bedrijf overnemen of opstarten, kunnen dit jaar gebruikmaken van een subsidieregeling voor ondersteuning bij de start of overname van het bedrijf. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Subsidieregeling ‘vestigingssteun’ voor bedrijfsovername in juni open

Jonge boeren en tuinders die een bedrijf overnemen of opstarten, kunnen dit jaar gebruikmaken van een subsidieregeling voor ondersteuning bij de start of overname van het bedrijf. Via de regeling voor vestigingssteun kan tot € 80.000 subsidie per bedrijf gekregen worden. Dat is € 5.000 minder dan in het geklapte Landbouwakkoord was afgesproken. Het bedrag is wel aanzienlijk meer dan de € 25.000 per bedrijf in het oorspronkelijke plan.

In totaal is € 237,65 miljoen beschikbaar. De regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Doestelling van de subsidieregeling is dat bedrijfsovernames door jonge boeren eerder gaan plaatsvinden. Dit omdat de financieringslast met de subsidie lager wordt. De subsidieregeling moet zo generatievernieuwing in de landbouw stimuleren. Ook moet het bijdragen aan het bredere doel van een vitale, toekomstbestendige en duurzame landbouw. De start of overname is voor veel jonge boeren een grote drempel. Dit vanwege de hoge kosten om een bedrijf over te nemen, terwijl de rentabiliteit relatief laag is.

De regeling voor vestigingssteun voor jonge boeren en tuinders gaat de komende jaren meermaals open. De eerste openstelling voor de subsidieregeling voor bedrijfsovername door jonge ondernemers is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten aanvragers een overnamedocument en een bedrijfsplan hebben voor in ieder geval de komende vijf jaar.

“Het is van belang dat uit het bedrijfsplan blijkt dat de jonge ondernemer heeft nagedacht over de toekomstige gewenste ontwikkeling van het bedrijf, zowel vanuit economisch als ecologisch oogpunt. Gevraagd wordt daarom in het bedrijfsplan aandacht te besteden aan klimaatverandering en duurzame energie, efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van de biodiversiteit”, schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Regeling VVK stopgezet

De regeling werd eerder aangekondigd voor 2023. De openstelling is echter verlaat. Dit komt mede door het stranden van het Landbouwakkoord en de val van het kabinet. Adema stelt de regeling hierdoor ook open voor jonge boeren die het bedrijf in 2023 hebben overgenomen. Wel moeten de landbouwers tussen de 16 en 40 jaar zijn.

Met de openstelling van de vestigingssteun wordt de regeling voor Vermogensversterkend Krediet (VVK) stopgezet. Via deze regeling konden jonge boeren een borgstelling krijgen op een achtergestelde lening voor additionele investeringen meteen na een bedrijfsovername. De belangstelling voor deze regeling bleek echter minimaal. Sinds 1 januari 2020 werd er in drie jaar tijd maar zeven keer gebruikgemaakt van de regeling. Uit een evaluatie blijkt dat een aanvullende lening voor extra investeringen niet aansluit op waar de ondernemer die net een bedrijf heeft overgenomen mee bezig is.

Beheer
WP Admin