Demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof tijdens een eerdere persconferentie. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Stikstofbeleid wijzigt niet na UvA-bevindingen

De bevindingen in het UvA-onderzoek over de depositie van ammoniak van veehouderijen zijn voor minister Van der Wal geen reden om het beleid te wijzigen.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bleek recent dat 90% van de ammoniak-uitstoot van een veehouderij verder dan 500 meter van het bedrijf terechtkomt. Het huidige stikstofbeleid, dat stuurt op het verminderen van de neerslag van stikstof in gevoelige natuur, zou daarmee volgens sommige politieke partijen moeten worden aangepast, nu deze informatie bekend is. De landbouwcommissie van de Tweede Kamer vroeg daarom om een reactie op het onderzoek.

Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal schrijft in die reactie dat ze geen reden ziet om het beleid bij te sturen. Als het gaat om de aanpak piekbelasting, waarbij de focus ligt op bedrijven die een grote depositievracht op gevoelige natuur hebben, schrijft de minister: ‘Hierdoor wordt efficiënt gestuurd op het terugdringen van de depositie. Het UvA-onderzoek geeft op dit onderdeel geen nieuwe inzichten en is daarom ook geen aanleiding om de methodiek of de aanpak piekbelasting te herzien.’

Onzekerheden toerekenen depositie

Het onderzoek laat volgens de minister wel zien dat er onzekerheden zijn in het toerekenen van depositie aan individuele bedrijven: ‘Deze onzekerheid en bijbehorende fluctuatie maakt het soms lastig om te sturen op (beleids)doelen gebaseerd op depositie.’ De minister heeft al eerder toegezegd af te willen van dit ‘depositiebeleid’ en meer te willen sturen op emissies.

Eerder vroeg Caroline van der Plas (BBB) al of de inzichten van de UvA onderbouwing konden zijn voor een generaal pardon, een algemene legalisatie voor alle PAS-melders. Dit is echter niet mogelijk, volgens het kabinet.

De Tweede Kamer wil ook nog over dit onderzoek en andere onderwerpen rondom het stikstofbeleid in debat met het kabinet. Een verzoek om dit te doen werd gesteund door de meerderheid van de Kamer, eerder deze week. Wanneer dit debat plaatsvindt, is nog onbekend.

Reacties

  1. Geeft niks. Na de verkiezingen komt er toch ander beleid en snel nog deze wet er door drukken lukt toch niet omdat de 1e kamer dit blokkeert.

  2. Lydia van Rooijen schrijft: “Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bleek recent dat 90% van de ammoniak-uitstoot van een veehouderij verder dan 500 meter van het bedrijf terechtkomt.”
    Maar ze bedoelt natuurlijk: “Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bleek recent dat slechts 10% van de ammoniak-uitstoot van een veehouderij binnen 500 meter van het bedrijf terechtkomt. Na 500 meter is de uitstoot van de veehouderij niet meer te meten. De overige 90% van de ammoniak-uitstoot komt in hogere luchtlagen terecht en is mede verantwoordelijk voor de stikstof-crisis in Vladiwostok.”

  3. Als het de overheid niet uitmaakt wat de feiten zijn dan bevestigd dat alleen maar wat we al wisten. Het gaat niet om de natuur maar het gaat om de grond.

    1. Greverink. Jij zegt het gaat om de grond. Je zou wel eens gelijk kunnen hebben, maar grond ver van de uitbreidingsplannen is niet interessant voor de overheid. Ik denk dat we in een tijdsgewricht zitten waar het over MACHT gaat, waarbij wetenschappelijk onderzoek niet van belang is. We horen de anti moderne landbouw lobby prediken als geloofsfanaten ongenuanceerd hun gedachten goed de wereld in slingerend zonder enige tegenspraak te dulden.

Beheer
WP Admin