Met nog een week op de teller voor de Gecombineerde Opgave is er nog geen duidelijkheid over de 4%-braakverplichting uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Nog geen duidelijkheid over 4% braak in GLB

Met nog een week op de teller voor de Gecombineerde Opgave is er nog geen duidelijkheid over de 4%-braakverplichting uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwacht dat aanstaande maandag 13 mei het laatste formele besluit vanuit Europa hierover genomen wordt. LNV laat weten ondertussen bezig te zijn ‘met besluitvorming rondom deze vereenvoudigingsvoorstellen’ en verwacht binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven.

Boeren moesten oorspronkelijk voor deelname aan het GLB dit jaar 4% van hun bouwland niet-productief houden, bijvoorbeeld door grond braak te leggen. Bufferstroken en landschapselementen zoals sloten kunnen hier ook voor gebruikt worden.

Europese Commisie wil 4%-verplichting schrappen

Eerder dit jaar is deze regel al versoepeld. Boeren kunnen vanggewassen en stikstofbindende gewassen inzetten om de 4%-eis te halen. De Gecombineerde Opgave is hiervoor eind april aangepast. Bedrijven kunnen bij het onderdeel Grond aangeven dat zij gebruik willen maken van de optie Derogatie om de niet-productiviteitseis in te vullen (niet te verwarren met de derogatie voor dierlijke mest).

Ondertussen heeft de Europese Commissie echter aangekondigd de 4%-verplichting helemaal te willen schrappen. Dit als onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen in het GLB om tegemoet te komen aan actievoerende boeren.

Opgave uiterlijk 15 mei indienen

Het Europees Parlement heeft hier in april mee ingestemd. Het is nog altijd onduidelijk wat dit voor dit jaar betekent. Ook is het de vraag hoe Nederland hiermee omgaat. De Europese Commissie gaf oorspronkelijk aan de versoepelingen het liefst met terugwerkende kracht voor dit jaar nog in te willen laten gaan, maar hield ook een slag om de arm of dit haalbaar en juridisch mogelijk is.

Het is de vraag wat dit betekent voor de Gecombineerde Opgave, waarin bedrijven moeten aangeven hoe zij de 4%-eis dit jaar invullen. LNV zegt op dit moment niet te voorzien dat de sluitingsdatum voor de Gecombineerde Opgave uitgesteld gaat worden. De opgave moet uiterlijk 15 mei ingediend worden.

Beheer
WP Admin