Volgens het onderzoek van de UvA komt van elke 10 kilo stikstof die een bedrijf uitstoot 1 kilo binnen een straal van 500 meter terecht. – Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

UvA: bron stikstofneerslag is op afstand niet te herleiden

Het grootste deel (90%) van de stikstofuitstoot van melkveebedrijven komt op grotere afstand dan 500 meter als depositie neer. Die stikstofneerslag is niet te herleiden naar een individuele boerderij. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De uitkomsten komen overeen met eerder onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het onderzoek van de UvA, dat vandaag is gepubliceerd, komt van elke 10 kilo stikstof die een bedrijf uitstoot 1 kilo binnen een straal van 500 meter terecht. Van die ene kilo slaat het meeste binnen 100 meter van het bedrijf neer. Het onderzoek van UvA is uitgevoerd in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds.

Het onderzoek van de UvA stond onder leiding van Albert Tietema van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica. Ze zeggen dat de uitkomsten van het onderzoek in overeenstemming zijn met eerder onderzoek en de modellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bron stikstofneerslag na 500 meter is stikstofdeken

Op grotere afstand dan 500 meter is de stikstofneerslag niet meer toe te wijzen aan een individuele boerderij als belangrijkste bron. Op die afstand is de zogenoemde stikstofdeken de belangrijkste bron van stikstofneerslag. Die deken wordt gevormd door de stikstofuitstoot van alle bedrijven (landbouw en industrie) bij elkaar.

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van het onderscheid in isotopen van stikstof. Daarbij is een isotoop (14N) voornamelijk afkomstig van de landbouw en een ander voornamelijk afkomstig uit andere bronnen (15N). De onderzoekers zetten ook biomonitors in. Dit zijn planten die stikstof opnemen zoals speciaal gekweekt raaigras, lokaal aanwezige mossen en algen in de sloten. De groei van die planten werd gebruikt als maatstaf voor de stikstofdepositie. Daarbij is gekeken naar de verhouding van de verschillende opgenomen stikstofisotopen in de plant.

Model strookt met Aerius

De onderzoekers keken ook of de gevonden resultaten passen in het zogenoemde OPS-model van het RIVM. Het OPS-model is het rekenhart van Aerius. De onderzoekers zeggen dat de gedane metingen in lijn liggen met de voorspellingen van het OPS-model, al onderschat het model de ammoniakconcentratie binnen 15 meter van de stal. “Daarbuiten bleken de voorspellingen goed overeen te komen met de directe metingen.”

Onderzoeker Tietema zegt in een toelichting: “‘We zagen hierbij wel dat de voorspellingen nauwkeuriger werden naarmate in het model meer karakteristieken van de specifieke boerderij werden meegenomen, in plaats van uit te gaan van een standaard modelboerderij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal en grootte van de openingen waardoor uitstoot van stikstof plaatsvindt.”

Huidige aanpak piekbelasters niet effectief

Mesdag Zuivelfonds concludeert dat ‘de beleidsmatige consequentie is dat de kritische depositiewaarde (KDW), die geldt voor de depositie van reactieve stikstof op Natura 2000-gebieden, niet geschikt is om de uitstoot van ammoniak en andere stikstofverbindingen op bedrijfsniveau te sturen, vanwege de te grote afstand (> 300 m) tot de puntbron.”

Bovendien is de huidige aanpak van piekbelasters niet effectief, aldus Mesdag Zuivelfonds. “Omdat het niet leidt tot meetbare verschillen in de stikstofbelasting in de beoogde natuurgebieden (behalve voor stallen op minder dan 300 meter van een natuurgebied.” Het is veel effectiever te sturen op emissie, zegt Mesdag Zuivelfonds. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals mestverwerking met terugwinning van reactieve stikstof en fosfaat als vervanger van kunstmest, aanpassing van het voer en graslandbeheer.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Wat is er nog waar . Worden we niet allemaal voor de gek gehouden . Het is niet meetbaar blijkt als je het verhaal goed leest . Dus niet minder vee of dieren . Maar gewoon bij de bron het probleem aan pakken . Dan hoef je alleen maar te meten of er niet te veel stikstof uitstoot is . Miljarden over de balk gooien om in te krimpen terwijl men niet weet wie de veroorzaker is . En als met die miljarden berg kapitaal vernietigd is . Dan mogelijk nog hetzelde meten . Dan kapitaal weg inkomsten voor schatkist weg wat uit dat kapitaal kwam en de aanverwante sector zal ook minder gaan bijdragen aan de schatkist . Nederland kennisland zou dit zo kunnen oplossen als de sector en industrie daar tijd en hulp bij krijgen . Hulp in de vorm van betrouwbare politiek die meedenkt en meewerkt aan oplossingen En de sanering in de lanbouw die men beoogt is een constant proces . Bij elke verniewing vallen er boeren af . En het is nog altijd zo geweest waar de overheid probeert te sturen loopt het fout . Kijk maar naar een gezondheidszorg , de privatisering van energie ,woningmarkt en bouw en bij onderwijs gaat het ook niet zoals moet . En nu komt de voedsel markt aan de beurt . Overal moeten bergen geld naar toe en product of dienst wordt duurder en minder berijkbaar voor groepen mensen . Daar moet dan ook weer geld naar toe . En uiteindelijk lost dat probleem ook niet op . Zo zal het stikstof verhaal ook gaan worden .

Beheer
WP Admin