Een stal met een nieuw ammoniakreducerend systeem op een veehouderij in de Achterhoek. - Foto: Jan Willem Schouten RundveeNieuws

Stikstofbeleid gaat op dezelfde voet verder

Voor het stikstofbeleid in 2024 staan in de begroting geen nieuwe bedragen. Wel wordt er met geld uit het stikstoffonds geschoven, omdat het stikstofbeleid vertraging heeft opgelopen.

Zo is er € 1 miljard voor de aanpak piekbelasting uit dat fonds voor 2024. Het fonds is al wel door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar nog niet door de Eerste Kamer en dus is er nog geen volledige begroting van het fonds in deze miljoenennota. Ook in 2023 is er al geld uit het fonds gehaald, zo’n € 0,7 miljard.

De opkoopregelingen

Ook de opkoopregelingen – in het kader van de aanpak piekbelasters – de LBV en LBV-plus worden uit dit fonds betaald. In eerste instantie was het de bedoeling om deze regelingen eerder te publiceren en open te stellen, waardoor het budget voor 2024 lager wordt dan eerder is berekend. Het gereserveerde bedrag voor het jaar erop, wordt dan wel hoger. Voor de LBV is in 2024 circa € 115 miljoen beschikbaar. Voor de LBV-plus gaat het in 2024 om € 170 miljoen. Piekbelasters kunnen persoonlijke begeleiding krijgen, daarvoor is aankomend jaar € 21 miljoen gereserveerd.

En dan is er ook nog een provinciale opkoopregeling van boerenbedrijven, de Maatregel Gerichte Aankoop bedrijven (MGAB). Hiervoor ligt volgend jaar € 185,3 miljoen klaar.

Bekende bedragen

Verder zijn het in de begroting veelal bekende bedragen als het gaat om stikstofbeleid. Bijvoorbeeld de subsidie voor boeren die stikstof willen verminderen door middel van innovatie. Voor deze Sbv (Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen) is volgend jaar € 30 miljoen beschikbaar.

De legalisering van PAS-melders, bedrijven die vanwege het afstrepen van het vorige beleid buiten hun schuld om nu zonder vergunning zitten, gaat ook door. Daar is volgend jaar € 250 miljoen voor beschikbaar. Dit geld wordt door het ministerie overgemaakt naar de provincies. Zij zijn het bevoegd gezag op het gebied van deze vergunningen. PAS-melders die vanwege het ontbreken van een vergunning financiële schade lijden, kunnen die claimen bij het Rijk. Daarvoor is in 2024 € 5 miljoen uitgetrokken.

Ook geld dat al eerder gereserveerd stond voor de provincies om snel stikstof te reduceren, wordt doorgeschoven. Die € 254 miljoen staat nu weer op het lijstje van 2024.

Reacties

  1. heeft Lydia WNL zondagochtend niet gezien, van der Wal gaf geen antwoordt op de vraag of er wel piekbelasters zijn………………………………..dus laten we a.u.b. het hele stikstofverhaal sluiten. van der Wal heeft de boel onnodig gepolariseerd in agrarisch nederland.

  2. “Piekbelasters kunnen persoonlijke begeleiding krijgen, daarvoor is aankomend jaar € 21 miljard gereserveerd.”
    @Lydia_van_Rooijen bedoelt hier € 21 miljoen.

Beheer
WP Admin