Vanwege de krappe marktbalans is de verwachting dat de Nederlandse melkprijzen de komende maanden verbeteren, aldus Rabobank. - Foto: Canva RundveeNieuws

Rabobank: betere melkprijzen in het vooruitzicht

Rabobank heeft opnieuw de groeiverwachting voor melkproductie in belangrijk zuivel exporterende regio’s verlaagd. Vanwege de krappe marktbalans is de verwachting dat de Nederlandse melkprijzen daardoor komende maanden verbeteren. Dat schrijft Rabobank in een nieuwe update van de zuivelmarkt.

De groeiprognose voor de melkproductie in belangrijke zuivel exporterende regio’s is voor komend jaar bijgesteld naar 0,3%. In het derde kwartaal van 2023 daalde de groei jaar op jaar met 0,2%. Rabobank gaat ook voor komende twee kwartalen uit van een daling.

In het derde kwartaal is de groei van de melkaanvoer binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) stabiel, maar is er wel sprake van een dalende trend. Opvallend is de daling in Frankrijk (-3,2%), Italië (-3,2%) en Ierland (-1,9%). In Polen was juist sprake van een groei van 1,6%. Ook in Nederland, Duitsland en het VK nam de melkproductie toe. De verwachting is echter dat gedurende het laatste kwartaal van dit jaar ook in deze landen de melkproductie daalt. Dit onder meer als gevolg van slechtere marges en minder gunstige weersomstandigheden.

Blauwtong

In Nederland houdt Rabobank ook rekening met de negatieve invloed van blauwtong op de melkproductie. Voor de EU en het VK gaat de bank voor het laatste kwartaal van dit jaar uit van een daling van de melkproductie van 0,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook voor de eerste helft van 2024 is de verwachting dat de melkproductie daalt.

Verwachte daling Nieuw-Zeeland

Rabobank verwacht dat gedurende het laatste kwartaal van dit jaar zowel in de Verenigde Staten als in Nieuw-Zeeland de melkproductie met 0,1% daalt. Wat vooral opvalt is de verwachte daling in Nieuw-Zeeland in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Het gaat hier om een daling van 3,8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Voor het hele Nieuw-Zeelandse seizoen (juni -mei) verwacht de bank als gevolg van weersomstandigheden een daling in de melkproductie tot 2%.

Stijging melkprijzen

Rabobank gaat voor komende maanden op basis van recente verbeteringen van zuivelprijzen, een relatief krappe marktbalans en lagere voorraadniveaus uit van een stijging van de melkprijzen. Voor november en december hebben verschillende Nederlandse zuivelondernemingen al hogere melkprijzen bekendgemaakt.

Of de stijging in 2024 aanhoudt, zal volgens de bank voor een deel afhangen van het product- en afzetportfolio van de verschillende melkverwerkers. Ook geeft de bank aan dat ondanks de verwachte en aangekondigde stijging van de melkprijzen de kosten op bedrijfsniveau hoog blijven.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin