Poten van aardappelen. Vlaamse akkerbouwers lopen flink achter; ook zijn er zorgen over de pootgoedkwaliteit. – Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

Poten van aardappelen in Vlaanderen loopt flink achter

Door het onstabiele weer van mei is slechts 46% van het Vlaamse aardappelareaal gepoot. Dit blijkt uit een enquête van Viaverda onder Vlaamse aardappeltelers. De regenval zorgt voor zorgen over pootgoedkwaliteit.

Op 21 mei was nog maar 46% van het Vlaamse aardappelareaal gepoot. Dat blijkt uit een enquête gehouden onder Vlaamse aardappeltelers door het Vlaamse onderzoeksinstituut Viaverda. Door het onstabiele weer is de verwachting dat telers afgelopen week nog niet veel konden doen.

Sinds begin mei viel er volgens metingen van Viaverda in 50 weerstations gemiddeld 79 millimeter neerslag in Vlaanderen. De hoeveelheden liggen tussen 20 millimeter aan de kust en 142 millimeter in St-Truiden.

In Belgisch Limburg lijken de werkzaamheden het verst gevorderd. Daar werd al 58% gepoot. In Vlaams-Brabant lopen telers het verst achter met nog maar 36% van de aardappelen gepoot.

Pootgoedkwaliteit achteruit

Een punt van zorg is de pootgoedkwaliteit; hoe langer het poten uitgesteld moet worden, hoe moeilijker het wordt om het reeds geleverde pootgoed in goede conditie te houden. In de meest extreme gevallen gaat het om vroege rassen die al sinds maart op de boerderij liggen. Met name bij gesneden knollen loopt de kwaliteit hard achteruit. Vooral het omstorten om kieming te remmen, zorgt voor versmering van aanwezige bacteriën. Op die manier worden ook gezonde knollen geïnfecteerd. Viaverda adviseert om partijen waar veel rot in zit niet meer te poten en een alternatief te zoeken.

Viaverda adviseert om bij een later poottijdstip de stikstofgift te beperken. Dit om te voorkomen dat het gewas te veel en te lang blijft investeren in de loofproductie en te laat aan de knolaanleg begint en vervolgens te laat afrijpt.

Beheer
WP Admin