Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

PAS-melder kan schade vergoed krijgen, maar niet voor dwangsom

PAS-melders kunnen een schadevergoeding krijgen van de overheid. Niet elke PAS-melder komt in aanmerking en ook niet alle kosten worden vergoed.

Minister Christianne van der Wal heeft de Commissie schadevergoeding PAS-melders ingesteld. De commissie geeft advies over de vergoeding die het Rijk zou moeten verstrekken. PAS-melders kunnen voor een schadevergoeding aankloppen bij de commissie.

Niet iedereen komt voor een vergoeding in aanmerking. Wie al een juridische procedure tegen de staat voert om een schadevergoeding, kan niet tegelijkertijd ook bij de schadecommissie om een vergoeding vragen. Wie ooit een PAS-melding deed, maar daar verder niets mee heeft gedaan (geen investeringen), komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wie ondertussen een vergunning heeft voor de activiteit die gemeld is, komt ook niet voor een vergoeding in aanmerking. Wie geconfronteerd is met een door de rechter ingewilligd handhavingsverzoek, kan de dwangsom niet terugkrijgen.

Aansprakelijkheid voor ontstane schade

Welke vergoedingen precies kunnen worden verstrekt en hoe hoog die zijn, valt nu nog niet te zeggen. De Commissie schadevergoeding PAS-melders bekijkt, met hulp van deskundigen, waar de overheid aansprakelijk kan zijn voor de ontstane schade. Dat geldt bijvoorbeeld voor juridische kosten die zijn gemaakt, maar ook voor investeringen die nu op losse schroeven staan. Wie stikstofruimte heeft moeten aankopen om alsnog een vergunning te verkrijgen, kan dat ook als schade opvoeren.

Wie meedoet aan het legalisatieprogramma voor PAS-meldingen moet er goed over nadenken of een schadevergoeding meer kan opleveren dan een compensatie, want het Rijk geeft niet via beide regelingen een compensatie voor hetzelfde. Wie eerst een schadevergoeding aanvraagt en daarna alsnog aan het legalisatieprogramma meedoet, kan te maken krijgen met een vordering om een deel van de vergoeding terug te betalen.

Wie het niet eens is met het besluit over de schadevergoeding, kan altijd nog naar de rechter gaan, om alsnog via juridische weg een vergoeding te claimen. Wie het wel eens is met de voorgestelde vergoeding tekent een overeenkomst met het Rijk over de vergoeding.

Extra geld voor PAS-melders

In de voorjaarsnota van het kabinet staat dat tot en met 2026 €250 miljoen extra wordt vrijgemaakt om samen met de provincies maatregelen te kunnen nemen om de PAS-melders te legaliseren. Tegelijk wordt €215 miljoen die vorig jaar beschikbaar was voor de PAS-melders, maar daarvoor niet is gebruikt, nu ingezet voor de opkoop van bedrijven in de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV).

Tegelijk trekt het kabinet extra geld uit voor de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (€111 miljoen) en Infrastructuur en Waterstaat (€146 miljoen) om maatregelen te nemen die de stikstofuitstoot verminderen.

Voor de verdere ontwikkeling van het rekenprogramma Aerius wordt €11 miljoen uitgetrokken voor de jaren 2024 en 2025.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin