Meer contact met natuur betekent ook meer contact met wilde dieren. Dat kan mogelijk impact hebben op de diergezondheid. – Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Onderzoeker WUR: ‘Natuurinclusieve landbouw is een risico voor runder-tbc’

Natuurinclusieve landbouw brengt risico’s met zich mee op het vlak van dierziektes. Dat komt omdat er meer contact is tussen landbouwhuisdieren en wilde dieren. Dat zegt Ad Koets, onderzoeker van Wageningen Bioveterinary Research. “We hebben er 70 jaar over gedaan om runder-tbc uit te bannen, maar nu lijkt het erop dat we de deur voor deze en andere ziekten weer openzetten.”

“Wanneer het contact tussen wilde en gehouden dieren weer makkelijker wordt, houden we een ziekte als tbc niet buiten de deur.” De onderzoeker van Wageningen Bioveterinary Research deed deze waarschuwing tijdens het European Buiatrics Congress in Berlijn. Volgens hem heeft natuurinclusieve melkveehouderij een keerzijde. Het risico op zoönotische ziekten wordt zo groter.

Natuurinclusief betekent ook pathogeen-inclusief

Koets wijst erop dat er mogelijk gevolgen zijn voor dierenwelzijn en -gezondheid in een natuurinclusief systeem. “Wat velen zich niet realiseren, is dat natuurinclusief betekent dat het ook pathogeen-inclusief is.” Wanneer een landbouwsysteem meer onderdeel moet zijn van de natuurlijke omgeving, verwacht hij dat ziekten die nu niet of nauwelijks voorkomen, terugkeren. Hij denkt onder andere aan runder-tbc. Die ziekte komt in de westerse melkveehouderij niet meer voor, maar is onder wilde dieren wel aanwezig.

Veel van de ziekten die potentieel via wilde dieren kunnen worden geherintroduceerd onder gehouden dieren, zijn zoönotisch. “Dat betekent dat niet alleen gehouden dieren maar ook mensen risico’s lopen. We hebben er 70 jaar over gedaan om runder-tbc in Nederland uit te bannen. Nu lijkt het er echter op dat we de deur openzetten voor deze en andere ziekten door de focus te leggen op natuurinclusief boeren.”

Volgens Koets zijn er nog veel van de ziekteverwekkers aanwezig onder wilde dieren in Europa. Dan is er maar weinig nodig voor een herintroductie van bijvoorbeeld runder-tbc in ons land.

Reacties

 1. Dat zien we nu al met de vogelgriep en varkenspest.
  Mijn vader van 85 zegt al jaren dat het mis gaat met natuurinclusieve landbouw, we hebben vroeger niet voor niks heel die heggen tussen de percelen uit gehaald…..

  1. Bart met de kennis van nu weet je dat de deur openstaat als mensen de hele wereld overvliegen nemen ze wat mee onwetend of bewust. Maar de Nederlandse veehouderij maar ook de akkerbouw zal moeten investeren in resistentie en daarmee hangt samen dat we ook met minder opbrengsten te maken krijgen.
   Neem nu de Blauwtong dat waart momenteel als een gek in het rond het is een klote ziekte omdat er vrijwel zeg maar totaal niets tegen te doen is: maar toen ik 7 jaar geleden na de vorige blauwtonguitbraak pleitte voor een landelijk onderzoek naar een breed spectrum vaccin werd ik uitgelachen.
   Ik kom veel bij boeren ver de vloer en weet dat de MKZ een enorme invloed heeft gehad onder de melkveehouders en de varkenspest in veel mindere mate onder de varkenshouders.
   Maar waar de varkenshouders doeltreffende maatregelen hebben genomen blijven de rundveehouders hun schouders ophalen onder het motto wat kunnen we doen. Kijk dat laatste is voor mij duidelijk je moet investeren in preventie en daarvoor behoorlijk investeren qua euro’s maar de Nederlandse boer geeft liever de schuld aan de overheid.

Beheer
WP Admin