Natuurinclusieve landbouw in Friesland. Plasdrasstrook met daarnaast koeien die op kruidenrijk grasland weiden. – Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Staatsbosbeheer zoekt boeren voor natuurinclusief experiment

Staatsbosbeheer zoekt tachtig boeren die willen experimenteren met natuurinclusieve landbouw. De dienst stelt daarvoor in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ruim 4.000 hectare natuurgrond beschikbaar.

Die grond ligt rondom natuurgebieden waar de stikstofneerslag omlaag moet. Dat meldt Staatsbosbeheer donderdag in het jaarverslag over 2022.

Natuurinclusieve landbouw is een ecologische manier van voedselproductie, waarbij de boer gebruikmaakt van wat de natuur op en rond het bedrijf te bieden heeft. Deze manier van werken versterkt de biodiversiteit, is beter voor de waterkwaliteit en zorgt voor minder stikstofuitstoot. Het kabinet wil dat meer boeren overschakelen op natuurinclusieve landbouw. Maar daarvoor hebben de meeste landbouwers en veehouders meer grond nodig dan ze nu bezitten om rendabel te kunnen werken.

Staatsbosbeheer gaat tachtig boeren helpen met het overschakelen op een andere manier van werken. Het project loopt vijf jaar. Ook boeren die iets nieuws willen gaan doen – zoals teelt op zilte grond – kunnen meedoen, aldus de dienst. Volgens Staatsbosbeheer hebben al enkele tientallen boeren belangstelling getoond.

Meer overheidsgeld nodig

Om aan alle gestelde natuurdoelen te kunnen blijven voldoen, heeft Staatsbosbeheer wel meer overheidsgeld nodig, stelt de organisatie. Nu is maar 84% van alle kosten gedekt, terwijl het steeds drukker wordt in de natuur en er meer geld besteed moet worden aan beheer. Zo lopen de kosten op voor het bestrijden en opruimen van de gevolgen van natuurbranden, stormschade en drugs- en afvaldumpingen. Er zijn geen buffers meer voor het opvangen van calamiteiten die zich elk jaar voordoen, staat in het jaarverslag.

Lees ook: Video | Toekomstboer Sjaak: ‘Natuurinclusief boeren creëert meer weidegang voor vee’

Reacties

  1. Ze zoekt boeren om het onderhoudswerk uit te voeren.Daar krijg je schraal vervuild landgebruik voor terug. Wie zou dat nou willen?

Beheer
WP Admin