Schimmelbestrijding

Fungiciden bieden bescherming tegen schimmels zoals Phytophthora infestans en Valse Meeldauw die opbrengsten dramatisch kunnen aantasten. Er zijn continue ontwikkelingen in de effectiviteit van fungiciden ook doordat schimmels er in meer of mindere mate ongevoelig voor worden. Hierdoor vraagt schimmelbestrijding steeds om nieuwe (combinaties van) werkzame stoffen en toepassingsschema’s. Op deze pagina vind je wat er speelt in de gewasbescherming tegen schimmels.

Artikelen over schimmelbestrijding

Beheer
WP Admin