Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

IRS geeft diverse bladschimmelwaarschuwingen uit

Het bieteninstituut IRS heeft voor diverse regio’s bladschimmelwaarschuwingen uitgevaardigd.

Zo is in Gelderland cercospora aangetroffen, aldus IRS.

Artikel gaat verder onder de tweet.

In Zeeuws-Vlaanderen en op de Zuid-Hollandse eilanden meeldauw. In andere regio’s zijn in de tweede helft van juni al schimmels aangetroffen, waaronder cercospora, stemphylium en roesten.

Artikel gaat verder onder de tweet.

‘Blijven controleren’

Alleen in de IRS-regio’s West-Brabant zand, West-Brabant klei, Zeeuwse eilanden en Zuid-Holland is nog geen waarschuwing van kracht. Dit neemt volgens het IRS niet weg dat het voor alle regio’s belangrijk is om te blijven controleren op bladschimmels, ook als de suikerbieten al tegen bladschimmels gespoten zijn. Op beregende percelen zijn de omstandigheden kunstmatig heel gunstig voor zowel cercospora als stemphylium gemaakt, door de hogere luchtvochtigheid in het gewas.

Beheer
WP Admin