Foto: Hans Prinsen AkkerbouwNieuws

Bestrijding meeldauw in cichorei verhoogt opbrengst

Een fungicide-bespuiting in cichorei levert bij een late oogst gemiddeld een 3,6 ton hogere wortelopbrengst.

Dat blijkt uit een serie bladgezondheidsproeven uitgevoerd door het IRS in opdracht van de Telersvereniging Inulinecichorei.

Veel schade

Het effect van de jaarsinvloeden is groot, zo kan bij stevige aantasting door meeldauw de opbrengstderving oplopen tot 8 ton cichorei per hectare. Met name meeldauw kan veel schade veroorzaken in inulinecichorei. Als het loof gezond is, kan het de nazomer en herfst goed benutten voor groei. Naast meeldauw zijn roest, alternaria en stemphylium schadelijke bladschimmels in cichorei.

De fungiciden Flint en Signum hebben in cichorei een toelating voor de bestrijding van meeldauw. Het advies is om bij een eerste aantasting een bespuiting uit te voeren. Hoe langer de cichorei nog moet groeien, hoe groter het rendement van gezond loof.

Gebruik bladmeststof

Gezond blad is minder gevoelig voor infecties. Daarom lag in de proeven ook een bladmeststof op basis van calcium. Deze bladmeststof zorgde voor een weerbaardere plant waardoor de opbrengstderving door meeldauw kleiner was dan in onbehandeld. Eén bespuiting met een fungicide resulteerde echter in een hogere opbrengst dan 3 keer spuiten met een bladmeststof.

Beheer
WP Admin