Bloeiend aardappelgewas. - Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwNieuws

Zomerweer dempt druk van schimmels

De druk van schimmelziekten is laag dankzij het warme en droge weer.

Dat is te zien aan de ziekte-indexen die agrarisch toeleverancier Van Iperen maakt op basis van 4 weerpalen in Nederland: Westmaas, Dronten, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland.

Hier is te zien dat de druk van valse meeldauw in uien in het hele land erg laag is. Door het zomerweer kan de schimmel zich nauwelijks voortplanten. In zaaiuien is de ziektebestrijding nog niet aan de orde. Een langere blad-natperiode, bijvoorbeeld in vochtige nachten, brengt daar pas verandering in.

Sporadisch valse meeldauw

Ondanks het nu nog geringe infectierisico wordt er sporadisch valse meeldauw gevonden in tweedejaars plantuien. Van Iperen: “De kans is aanwezig dat dit is meegekomen met het plantgoed. Om verdere verspreiding te voorkomen is ingrijpen dan noodzakelijk.”

Phyrophthora heeft weinig kans

Ook phytophthora heeft weinig kans om aardappelplanten te besmetten dezer dagen. In voorgaande jaren was de druk al vroeg in het seizoen hoog, mede door aardappelopslag als infectiebron.

Maar omdat de aardappelen snel groeien, is bescherming volgend Van Iperen toch aan te bevelen. “De meeste vroege rassen zijn al beschermd. In de latere rassen adviseren we de eerste bespuiting binnenkort te doen.”

Bekijk ook dit uienbericht en dit phytophthorabericht van Van Iperen.

Beheer
WP Admin