Zorgen om hoge ziektedruk akkerbouw - Foto: Jan Sibon AkkerbouwNieuws

Zorgen om hoge ziektedruk akkerbouw

De bijzonder hoge druk van schimmelziekten baart de akkerbouw zorgen. Ondanks de strakke spuitschema’s komt op alle aardappelpercelen in Nederland phytophthora voor, blijkt uit waarnemingen. “Wie dat ontkent, heeft meestal niet goed gekeken”, zeggen Paul Hooijman en Roelof Naber van Delphy.

Alle gewassen hebben te lijden van het warme, vochtige weer dat dit teeltseizoen kenschetst; meeldauw en stemphylium in uien, septoria in tarwe en phytophthora in aardappelen. De akkerbouwers hebben er een monsterklus aan om de ziekten onder controle te krijgen en houden. Regelmatige neerslag belemmert hen in die taak. Het kost veel tijd en geld.

Weinig resultaat van stop-bespuiting

“De phytophthorasituatie baart mij grote zorgen”, zegt Olaf van Campen van gewasbeschermingsbedrijf Adama. “Ondanks strakke spuitschema’s en hoge doseringen vindt iedere teler phytophthora in zijn perceel. De zogenaamde ‘stop-bespuitingen’ met een curatief middel, die het andere jaren altijd heel goed doen, hebben nu ook weinig resultaat.”

Ook op Twitter wordt veelvuldig melding gemaakt van phytophthora. De ene keer zijn het blaadjes, maar ook forse haarden komen voor.

Het is oppassen geblazen, reageert Paul Hooijman van advies- en onderzoeksbureau Delphy. “De ziektedruk is hoger dan in de afgelopen jaren en als je foutjes maakt in je spuitschema, door eigen toedoen of de regen gooit weer roet in het eten, dan is het twee weken later bingo. Dat zien we veel gebeuren.”

Het hoeft niet uit de hand te lopen, vindt Hooijman. “Als je er maar goed over nadenkt. Het gaat al beter dan in het begin van het seizoen. Telers moeten er altijd even inkomen.”

Nieuwe regen belemmert schimmelbestrijding

Neerslag is een belemmerende factor bij de schimmelbestrijding. Hooijman: “Elke dag regent het en voor de buien uit is het benauwd. Het is een uitdaging om alles fris te houden. Een strijd tegen de regen, eigenlijk.”

Het is al weken gevaarlijk weer en het lukt niet altijd om de aardappelpercelen phytophthoravrij te houden, zegt Roelof Naber vanuit Drenthe. “Door externe factoren, zoals wateroverlast of een buurman die te weinig spuit, of doordat een teler zich onvoldoende bewust is van de enorme groei die het loof doormaakt en de bescherming die dat vraagt.”

Belgisch PCA waarschuwt ook voor phytophthora

In België is het niet hele anders; aardappelproefcentrum PCA waarschuwt voor de aardappelziekte. “De ziektedruk van phytophthora blijft hoog. Van een echte onderbreking van de infectiekansen is geen sprake en de vele aantastingen in percelen vormen een grote sporenbron.”

PCA geeft aan dat telers ervoor moeten waken dat ze tot het seizoeneinde voldoende middelen met goede bescherming beschikbaar hebben.

Beheer
WP Admin