De klimaatdoelen voor de landbouw zijn nog niet in zicht, dus moet er een inhaalslag gemaakt worden, aldus landbouwminister Piet Adema. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Minister: Inhaalslag nodig om klimaatdoel landbouw te halen

De klimaatdoelen voor de landbouw zijn nog niet in zicht, dus moet er een inhaalslag gemaakt worden, aldus landbouwminister Piet Adema. Hoe, dat is aan een volgend kabinet.

Elke sector in Nederland heeft een klimaatdoel, in de landbouw wordt onderscheid gemaakt tussen de landbouw (en landgebruik) en de glastuinbouwsector. Die laatste is redelijk op weg naar de goede richting, was de conclusie vorig jaar in de zogenaamde ‘Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

Dus moet er een inhaalslag komen, aldus minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het klimaatbeleid in de landbouwsector.

Klimaatbeleid

Het klimaatbeleid voor de landbouw moet samen lopen met de andere opgaven die (deels) bij de landbouw terecht komen: stikstof, natuur en water. Dit alles moet volgens planning samenkomen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) maar de invulling daarvan is niet alleen aan de rijksoverheid, maar wordt vooral bepaald door de provincies.

‘Normeren en beprijzen’

In 2030 moet er nog veel gedaan worden aan de uitstoot van broeikassen door veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Voor deze bedrijven zijn het vooral de emissies van methaan en lachgas waar dan de focus op ligt. Een genoemde optie is ‘normeren en beprijzen’, van deze uitstoot. In de praktijk komt dat er op neer dat, vergelijkbaar met productierechten in de veehouderij of CO2-emissierechten in de industrie, bedrijven moeten betalen voor de uitstoot die ze produceren en er een maximum aan de uitstoot zit.

Deze optie wordt al langer genoemd door verschillende kabinetsleden, zoals door Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. In een debat over het klimaatbeleid zei hij dat strakke normering en beprijzing een optie is als de doelen door de landbouw niet gehaald worden.

Landbouwakkoord

Vorig jaar werd nog gekeken naar het Landbouwakkoord, waar afspraken over het klimaatbeleid op het boerenerf in zouden moeten komen te staan. Maar er is geen Landbouwakkoord gekomen, dus moet minister Adema zelf met maatregelen komen, maar hij vindt dat de uitwerking aan het nieuwe (nog te vormen) kabinet is. En de minister weet te melden dat het strengere mestbeleid, nu de derogatie wordt afgebouwd, ook positieve effecten heeft op de uitstoot van groeikasgassen.

Ook de aanpak piekbelasting van zijn collega-minister op zijn departement, Christianne van der Wal heeft positieve effecten op de totale uitstoot van de landbouwsector. Als de effecten van het derogatieverlies worden meegerekend, zoals bij de laatste KEV is gedaan, komt het landbouwdoel voor 2030 in zicht, ziet minister Adema.

Reacties

 1. Volgens mijn zijn ze in Nederland helemaal los geweekt van de werkelijkheid…
  Terwijl heel Europa in brand staat en de meeste landen oor hebben voor de problemen van de boeren.
  Dendert het Nederlandse kabinet en Adema voor op gewoon door het opstapelen van regels en nieuwe plannen!!

 2. De landbouw heeft als enige sector zijn doelen al gehaald als er maar eerlijk gerekend wordt. Dus meetellen die gewas opname en de op het erf geproduceerde energie. Daar hoor je niemand meer over maar is van cruciaal belang.
  Oh ja ook nog 65% amoniak reductie.

  1. Dat zie je fout, @rutte, vaak zit er SDE op en behoort de energieproductie tot de (energie)maatschappij waaraan je levert. Dus de boer investeert en krijg nog een lange neus na.

 3. Het houdt niet op… niet vandaag,, niet met Adema en zijn ambtenaren die ons liever zien gaan dan blijven. Geen wonder toch dat hij in de belangstelling staat, kan hij WEG, SNEL?

 4. wat een vreselijke minister van landbouw hebben we gaat die voor piet snot bij pauw bnnvarra zitten hij hoort in brussel daar moet hij praten een schande problemen oplossen we hebben toch een europa

Beheer
WP Admin