Minister Rob Jetten Klimaat en Energie vooraf een debat over het aanvullend klimaatpakket. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Jetten: strakkere normen en beprijzen als landbouw klimaatdoel niet haalt

Als uit de berekeningen van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de landbouw het klimaatdoel van 5 Megaton (Mton) CO2-reductie niet haalt, zal snel worden overgegaan tot strakkere normering en beprijzing. Dat zegt klimaatminister Rob Jetten tijdens een debat in de Tweede Kamer over het klimaatbeleid.

De Tweede Kamerfracties van D66 en PvdA zijn bezorgd over de borging van de reductiedoelstelling van 5 Mton CO2 door de landbouw, zoals opgenomen in het klimaatakkoord. De opkoopregelingen LBV en LBV+ moeten in totaal een CO2-reductie opleveren van 1 Mton. De overige 4 Mton CO2-reductie moet gerealiseerd worden via de gebiedsplannen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en via strakkere normering en beprijzing.

Groengrasproductie opschalen

Jetten komt voor de zomer nog met een wetsvoorstel voor de bijmengplicht voor groen gas. Mede daarvoor wil het kabinet de groengasproductie opschalen naar 2 miljard kuub groen gas. Het kabinet heeft uit het Klimaatfonds € 300 miljoen toegekend. Daarnaast is nog eens € 300 miljoen gereserveerd voor de opschaling.

Jetten is met regionale overheden in gesprek over het versnellen van de ruimtelijke inpassing van vergistingsinstallaties. “Vergisting levert gewoon een bijdrage aan stikstofreductie en methaanreductie.” De minister wijst erop dat er ook andere vormen van vergisting zijn dan mestvergisting. Als voorbeeld geeft hij een waterproject in Alkmaar met afvalwater.

PvdD uit kritiek

PvdD is kritisch over de steun van het kabinet voor mestvergisting. Kamerlid Christine Theunissen ziet mestvergisting als een vorm van ondersteuning van het huidige veehouderijsysteem. Iets waar ze juist vanaf willen. Jetten ziet mestvergisting niet als een excuus om het huidige systeem in stand te houden. Hij ziet dit als mogelijk onderdeel van een toekomstig verdienmodel.

Nu de onderhandelingen over een Landbouwakkoord zijn geklapt, gaat Jetten in gesprek met de ministers van Landbouw en Stikstof. Besproken wordt hoe via andere routes de klimaatdoelen voor de landbouw gehaald kunnen worden.

Reacties

  1. Jetten lijkt blij te zijn met de scherpere eisen voor het klimaat. Met hem vele andere burgers. Maar dat is niet het hele verhaal: linkse politici vertellen er niet bij dat die scherpere eisen het leven voor iedereen veel duurder maken. Ook voor de armere burgers. En dat zijn vaak de linkse stemmers.

Beheer
WP Admin