LTO-voorzitter Sjaak van der Tak (rechts) licht samen met Trienke Elshof (portefeuillehouder Platteland en Omgeving, links) en algemeen directeur Hans van den Heuvel (midden) zijn reactie toe op het stikstofrapport van Johan Remkes. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Landbouworganisaties kritisch over aanpak piekbelasters stikstof

Johan Remkes oogst overwegend lof met zijn rapport over de stikstofaanpak. Hoewel landbouworganisaties bezorgd zijn over de uitkoop van de piekbelasters, zien veel organisatie vooral positieve kanten aan het rapport dat de stikstofimpasse vlot moet trekken. Ook natuur- en milieuorganisaties zijn gematigd positief.

LTO Nederland noemt het voorstel om tot 600 piekbelasters binnen een jaar te beëindigen onmogelijk en onnodig. “We weten hoe moeilijk het is voor een boer om afscheid te nemen van een bedrijf, het gaat vaak om familiebedrijven. Als dat niet voortgezet kan worden, hakt dat er vaak in. Het is onmogelijk en onnodig om dat in een jaar te doen. Ook als je kijkt naar de uitvoeringskracht van de overheid”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak.

Het zorgt voor nog grotere onzekerheid bij duizenden ondernemers die zich afvragen of zij tot de ‘1%’ behoren, omdat er geen duidelijke definitie is van piekbelasters, zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland en omgeving van LTO. Van der Tak wil liever meer tijd nemen om met rust en weloverwogen te besluiten wat de beste oplossing is voor bedrijven: verplaatsen, innoveren of toch stoppen.

Voorman van Agractie Bart Kemp vindt ook dat de focus op de opkoop van piekbelasters voor onnodige onrust zorgt.

FDF: gedwongen opkoop is no-go

“Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF). “Deze plannen hebben niets te maken met het redden van de natuur, het enige waar ze op sturen is boerenkrimp”, stelt Van den Oever. Hij overlegt woensdagavond met zijn achterban over eventuele vervolgstappen.

LTO niet ontevreden over rapport

LTO is in zijn algemeenheid niet ontevreden over het rapport van Remkes. De belangenorganisatie vindt dat Remkes terecht kritisch is op het kabinetsbeleid en is positief dat Remkes diverse aanbevelingen van onder andere LTO heeft overgenomen. LTO is positief dat Remkes af wil van de focus op alleen stikstof en adviseert de kritische depositiewaarde op termijn uit de wet te halen en dat legalisatie de PAS-melders en interimmers de absolute prioriteit heeft.

De belangenbehartiger is blij dat Remkes het belang van een sterke agrarische sector op gelijke hoogte zet met de natuur en dat het stikstofkaartje van tafel gaat. Wel zijn er zorgen bij de organisatie over de nieuwe zonering die wordt gemaakt. Dat lijkt volgens Van der Tak opnieuw op opgelegd beleid van bovenaf, terwijl volgens LTO juist van onderop, in de regio in overleg met boeren en natuur een plan moet worden gemaakt.

“Ik zet vraagtekens bij de zonering, maar positief is dat Remkes alles wat vanuit de sector is ingebracht serieus neemt. Daar moeten we nu mee aan de slag. Ook wij hebben er belang bij om te zorgen dat er minder stikstof in de bodem en de lucht verdwijnt, want dat zijn voor ons verliezen. We moeten stikstof efficiënt benutten”, aldus Kemp. LTO vindt dat Remkes ‘dappere pogingen’ doet om tot landbouwperspectief en verdienmodellen te komen. “Daar zitten aanknopingspunten in, maar de uitwerking is beperkt”, oordeelt LTO.

Lees ook: ​Remkes: meer begrip voor boeren nodig

LTO terughoudend over landbouwakkoord

Hoewel LTO zegt in principe positief tegenover een landbouwakkoord te staan, is de organisatie terughoudend. “We zien mogelijkheden, maar het is geen vanzelfsprekendheid”, zegt Van der Tak. De overheid heeft al veel beleid gepresenteerd, zoals het nieuwe GLB en de mestwetgeving, en LTO past er voor om uitvoeringsorganisatie te worden van dit beleid. “Eigenlijk is de pap al gestort”, zegt Van der Tak. De vraag is hoe het ministerie hiermee om gaat.

De LTO-voorzitter vindt dat er wel ruimte moet zijn voor beweging als het gaat om klimaat, water, gewasbescherming en mest. Op de oproep van Remkes aan de landbouw om meer met één mond te praten, zegt Van der Tak dat alle organisaties hun eigen zelfstandigheid behouden en dat die zelfstandigheid kan leiden tot afstemming over standpunten, waarmee er dan meer één geluid namens de sector komt.

Lees ook reacties uit de politiek: Remkes is ‘evenwichtig en realistisch’

Agractie: elkaar inhoudelijk versterken

Agractie onderschrijft dat de sector met één mond moet praten. “We moeten elkaar inhoudelijk versterken”, aldus Bart Kemp. Hoewel hij positief is over het sluiten van een landbouwakkoord, durft hij niet te zeggen of het er ooit komt. “Het kabinet blinkt tot nu toe niet uit in daadkracht op dat punt, dus we hopen dat de nieuwe minister van Landbouw daarin het verschil gaat maken.”

Kemp ondersteunt de oproep van Remkes om het vertrouwen te herstellen en weg te komen uit de polarisatie. “Dat is de reden dat wij zijn opgericht. Wij zoeken verbondenheid met Nederland. Vandaar ook ons lied ‘Dit Land’.” Het lied werd woensdag bij het gebouw van de Tweede Kamer ‘aangeboden’ aan Nederland. De ministers voor Natuur en Stikstof en van LNV hebben het met waardering in ontvangst genomen.

Supermarkten willen meewerken aan stikstofdoelen

Supermarkten zijn bereid samen met boeren en tuinders de mogelijkheden te onderzoeken om de stikstofdoelen te halen, zegt de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De organisatie vindt dat in het Remkes-rapport ingrijpende aanpassingen voor de voedselproductie in Nederland staan. De supermarkten vinden echter ook dat het rapport terecht concludeert dat ‘een waardig en fatsoenlijk transitieproces voor verduurzaming nodig is’.

CBL weigerde aanvankelijk met Remkes te praten over de stikstofproblematiek. De brancheorganisatie vond toen dat de levensmiddelenketen te beperkt vertegenwoordigd was. Het kabinet moest eerst maar gaan praten met boerenorganisaties. In september werd toch een gesprek gevoerd tussen CBL en Remkes.

Bouwsector: vliegende start maken met piekbelasters

In de bouwsector wordt positief gereageerd op de aanbevelingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. “Snelheid van handelen is nu van het grootste belang”, reageert Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Het land heeft volgens hem al te lang ‘op slot gezeten’ vanwege stikstof. De brancheorganisatie onderschrijft dat het voor de korte termijn van cruciaal belang is dat een ‘vliegende start’ wordt gemaakt met piekbelasters.

Lely blij met Nationaal Innovatieprogramma

André Troost, CEO bij Lely, is positief over de oproep van Remkes om meer oog te hebben voor innovaties, door een Nationaal Innovatieprogramma te ontwikkelen. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met innovatie kunnen bijdragen aan natuurherstel in Nederland. Er is zoveel kennis en expertise in onze sector aanwezig, die moeten we samen benutten”, aldus Troost. Lely ontwikkelde een systeem om aanzienlijke stikstofreductie te realiseren in de melkveehouderij.

Natuurorganisaties gematigd positief

Natuurorganisaties zijn nog bezorgd over het behalen van de doelen en vrezen dat door de tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Desondanks zijn Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds gematigd positief. “Verdere impasse en vertraging zou nog vele malen desastreuzer zijn voor de natuur.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. verhagen gaat dus met stikstof uit land bouw
    de bouw vlot trekken en dus de natuur aantasten met die zelfde stikstof ????!!!!!
    wat maakt dat voor verschil voor de natuur tjeerd de groot????

Beheer
WP Admin