Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Lager productieaandeel landbouw dempt CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot nam met 50% toe van 1970 tot 2010 door de sterke groei van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd zijn er meer diensten geleverd en is het aandeel van de landbouw en industrie in de economie gedaald. Volgens het CBS scheelt dit op 50 jaar uiteindelijk 40 megaton CO2-uitstoot.

Het aandeel van de industrie en landbouw aan de Nederlandse productie ging van 30% in 1970 naar 25% in 2020. In plaats daarvan groeide de dienstensector. In dienstverlening wordt in het algemeen minder CO2 uitgestoten. Daardoor daalde de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse economie.

De toename van de CO2-uitstoot tussen 1970 en 2010 is veroorzaakt door groei in de economie. De productie steeg jaarlijks met ruim 2 procent tot uiteindelijk € 1400 miljard in 2020. De enige onderbreking in de stijging in CO2-uitstoot is gedurende de economische crisis in de jaren ‘80. In die periode van 50 jaar nam de CO2-uitstoot met bijna 50 procent toe. De economische groei had kunnen leiden tot 200 megaton extra CO2-uitstoot. De verschuiving naar meer dienstverlening heeft die hogere stijging in uitstoot voorkomen.

Tekst gaat door onder grafiek

Materiaalgebruik

Ander materiaalgebruik heeft ook een sterk effect gehad op de CO2-uitstoot. In 1970 gebruikt de landbouw en industrie nog 1,2 kilogram materialen per euro productie. In 2020 is het gebruik gedaald naar 0,9 kilogram per euro productie. De inzet van secundaire grondstoffen, dus grondstoffen gewonnen uit recycling, is gestegen. Het aandeel primaire materialen is afgenomen naar 84 procent vergeleken met 93 procent in 1970. Gezamenlijk zorgde deze wijzigingen in materiaalgebruik voor 120 megaton minder CO2-uitstoot.

Energietransitie

Vanaf 2010 zorgde vooral de energietransitie voor een daling in CO2-uitstoot. Vanaf 2010 begon de overstap naar hernieuwbare energiebronnen serieuze vormen aan te nemen. De energieconsumptie daalde in 50 jaar van 110 naar 100 gigajoule per capita. Uiteindelijk werd er 30 megaton minder CO2 uitgestoten van 1970 tot 2020 door dit andere energiegebruik.

Beheer
WP Admin