Het onderzoek laat zien dat de bodemvoorraad veelal voldoende is en met een reguliere bemesting voldoende calcium aangevoerd wordt om in de behoefte van de aardappelen te voorzien. - Foto: Ruud Ploeg Fotografie AkkerbouwNieuws

Extra bemesting calcium voor aardappelen vaak niet nodig

Een extra bemesting met calcium voor aardappelen om de kwaliteit te verbeteren, heeft geen nut. Dat blijkt uit een tweejarig onderzoek dat NMI uitvoerde voor Brancheorganisatie Akkerbouw. Het onderzoek is in 2022 en 2023 uitgevoerd op twee locaties, op zandgrond in Vredepeel (L.) en op dalgrond in Valthermond (Dr.).

De aanleiding voor het onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI) was dat er in de praktijk kwaliteitsproblemen bij aardappelen worden gesignaleerd. Die kunnen het gevolg zijn van een onvoldoende calcium-voorziening. Een tekort heeft niet zozeer gevolgen voor de opbrengst van de aardappelen, maar wel voor de productkwaliteit, aldus het NMI.

Ca-gebrek kan leiden tot kwaliteitsproblemen in aardappelen op het gebied van knolaantal, schurft, schilkwaliteit, interne kwaliteit, kieming, fusariumgevoeligheid, bewaarkwaliteit en oogstrijpheid. Deze kwaliteitsproblemen door calcium-tekort worden vooral vanaf zandgronden gemeld. Dit wordt mogelijk verergerd door een ruime kalibemesting die de Ca-opname onderdrukt. Kwaliteitsproblemen kunnen de teler veel geld kosten.

Voldoende calcium via reguliere bemesting

Het onderzoek laat zien dat de bodemvoorraad veelal voldoende is en met een reguliere bemesting voldoende calcium aangevoerd wordt om in de behoefte van de aardappelen te voorzien. Calcium komt in meerdere stikstof- en fosfaatmeststoffen voor, zoals in kalkammonsalpeter en tripelsuperfosfaat, en ook in dierlijke mest. Het wordt eveneens aangevoerd met kalk voor de pH of met gips voor structuurverbetering.

In totaal zijn per locatie 32 behandelingen, met meerdere onafhankelijke variabelen getoetst in een veldproef. Hierbij is gevarieerd met parameters als beregening, de kaligift, wijze en tijdstip van Ca-bemesting en de soort Ca-meststof.

Onderzoeker Romke Postma geeft ook aan dat gesignaleerde kwaliteitsproblemen in aardappelen vaak ten onrechte toegewezen worden aan een tekort aan calcium in de aardappelen. Als voorbeeld noemt hij bruine vlekken in zetmeelaardappelen. Dat kan een gevolg zijn van calciumgebrek, maar meestal worden deze veroorzaakt door het Tabaksratelvirus.

Bij twijfel: gewasanalyse

Het Handboek Bodem en Bemesting meldt dat calciumgebrek onder normale groeiomstandigheden vrijwel nooit voorkomt. Daarom is het in principe niet nodig grond- en/of gewasonderzoek uit te voeren. Als toch sprake lijkt van Ca- gebreksverschijnselen, is het advies een gewasanalyse te laten uitvoeren. Symptomen van Ca-gebrek zijn afsterven van groeipunten, dode bladpunten, geel gekrulde bladeren bovenin de plant of kleine lichtgroene, nieuwe bladeren. Als het Ca-gehalte in het gewas lager is dan het kritische gehalte, kan een bemesting met een Ca-houdende meststof worden overwogen.

Reacties

 1. In grote lijnen klopt het verhaal wel , echter zijn er een aantal zaken niet volledig en/ of onjuist belicht.

  Daar waar we spreken over een calciumbemesting met gips , want vooralsnog is gips het enige middel waarmee een calciumgebrek snel en voordelig kan worden opgelost, is in de jaren 2010-2015 op diverse locaties en op verschillende grondsoorten uitgebreid onderzoek gedaan naar de
  effecten van verschillende calcium meststoffen.
  Dit onderzoek is uitgevoerd door het PPO in Lelystad.

  Uit dit onderzoek is gebleken , dat door een calciumbemesting de schilkwaliteit van aardappels aanzienlijk verbeterde. Er was bovendien sprake van blanker vruchtvlees.
  Door de verbeterde schilkwaliteit kregen plagen, ziekten zoals u wilt minder kans de kwaliteit van de aardappel geweld aan te doen.

  Bij de toepassing van gips op zware klei , is vastgesteld dat de structuur van de grond aanzienlijk verbeterde, betere bewerkbaarheid , betere zuurstof- en waterdoorlaatbaarheid.
  Met name deze laatste effecten gaven een betere beworteling , hetgeen zelfs resulteerde in een meeropbrengst van ca 3,5 ton p.Ha bij aardappelen , maar ook bij sommige graangewassen werd dit effect vastgesteld.

  In de afgelopen jaren hebben veel telers de voordelen van de toepassing van gips zelf kunnen ervaren en intussen is het al zo , dat men gips tegenwoordig als standaard meeneemt bij het opstellen van het bemestingsplan.

  Fred Boom
  deze reactie is automatisch gemodereerd

Beheer
WP Admin