Zonder goede hygiëne en desinfectie is bestrijding van PRRS een soort van dweilen met de kraan open. - Bert Jansen VarkensNieuws

Expert: PRRS-vaccinatie werkt minder zonder goede hygiëne

Vaccinatie, aangevuld met bioveiligheid, is een goede manier om PRRS te bestrijden. Dat betoogt PRRS-expert Hans Nauwynck, hoofd van het Laboratorium voor Virologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent tijdens een recente studieavond.

Volgens Nauwynck zijn er levende vaccins die 90% effectief zijn tegen verschillende typen PRRS. Nadeel van levende vaccins is dat de aanwezige virusstammen zich ook naar andere varkens kunnen verspreiden. Er zijn ook inactieve vaccins die volledig veilig zijn. Die zijn echter minder effectief bij varkens die nooit met het PRRS-virus in aanraking zijn geweest.

PRRS-plus

Hoe ziek varkens zijn van een PRRS-infectie heb je als varkenshouder voor een groot deel zelf in de hand, betoogt Nauwynck. Door onder meer goede reiniging en desinfectie wordt de circulatie van andere ziekteverwekkers beperkt of vermeden.

Nauwynck spreekt van PRRS-plus, als varkens gelijktijdig tegen meer infecties aanlopen. Door een PRRS-infectie wordt de afweer van varkens namelijk verzwakt en neemt de vatbaarheid voor andere ziekten toe. Door het laag houden van de besmettingsdruk is de impact van PRRS beperkter, stelt Nauwynck.

Infectie van afweercellen

Het PRRS-virus is in staat de meest fundamentele afweercellen van het varken te infecteren. Dit zijn de macrofagen. Die vallen uiteen in blaasjes die virus bevatten. Op deze wijze wordt het virus beschermd en blijft het circuleren in het varken.

Bij biggen en vleesvarkens tast PRRS vooral de longen aan. Bij zeugen kan het virus de baarmoeder aantasten. Afhankelijk van het stadium van de dracht heeft dit diverse effecten op de vrucht.

Lees ook: Dierenarts Langens: ‘PRRS-vrij in 2050 niet optimaal’

Beheer
WP Admin