Een Natura 2000-gebied. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenCommentaar

‘Emissiebeleid?’

Het stikstofonderzoek van Universiteit van Amsterdam in opdracht van Mesdagfonds doet veel stof opwaaien.

Opvallend is dat er totaal verschillende conclusies uit gehaald worden door diverse media, lobbyisten, activisten en politici. Het varieert van ‘bom onder het stikstofbeleid’ tot het tegenovergestelde: ‘bevestiging van de onderbouwing van het stikstofbeleid’.

Er is nogal wat selectief geshopt in het onderzoeksverslag. Dat leent zich daar ook goed voor, want het is nogal lastig leesbaar. Voor duiding van de betekenis ben je vooral aangewezen op deskundigen.

‘Droge depositie’

Een van de strijdpunten is de zogeheten droge depositie van stikstof. Is die nu wel of niet goed peilbaar? En kun je dan wel of niet iets zinnigs zeggen over de depositie van een bedrijf op een natuurgebied? De hoofdonderzoeker zelf is duidelijk over dit punt: de conclusie ‘Het RIVM-model klopt niet’ is niet gebaseerd is op de resultaten van zijn onderzoek. Depositie is en blijft lastig te meten.

Heeft uitkoop piekbelasters zin?

Voor de politieke discussie is dit belangrijker: heeft uitkoop van piekbelasters wel zin, nu (opnieuw) blijkt dat de meeste uitgestoten stikstof verder weg neerslaat? Moeten we niet naar één generiek landelijk emissiebeleid in plaats van dat ingewikkelde regionale depositiebeleid? Het antwoord op die vraag ligt deels besloten in de definitie van de piekbelaster volgens de LBV+-regeling. Dat is een bedrijf met een hoge depositie (>2500 mol per jaar) op een overbelast natuurgebied. Dat gegeven verandert door dit onderzoek niet. Je kunt je hooguit afvragen of die 2500 mol stikstof minder op een overbelast natuurgebied van x hectare echt zoden aan de dijk zet. Maar dat is niet nieuw.

Los daarvan is er evengoed veel te zeggen vóór emissiebeleid en tegen depositiebeleid. Emissiebeleid is minder arbitrair en minder ingewikkeld. Het biedt meer kansen voor innovatieve oplossingen. Je bent ook af van de zwakke plek in Aerius. Dat rekenprogramma is niet goed in het voorspellen van het precieze effect van een individueel bedrijf op een nabijgelegen natuurgebied.

Grotere inspanning

Vermindering van de ‘stikstofdeken’ via generiek emissiebeleid is ook nog eens goed voor natuur buiten de beschermde Natura 2000-gebieden. Maar… het vraagt wel om nog grotere inspanning, zoals een veel grotere krimp van de veestapel. De aanpak via piekbelasters is juist bedacht om de sector als geheel te ontzien. Agrarische lobbyisten die nu voor generiek landelijk emissiebeleid pleiten, moeten zich dat wel realiseren.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin