Foto: Theo Galama RundveeVideo

Eerste snede gras moest er nodig af in Grou

Melkveehouder Menno Galama uit Grou (Fr.) heeft de eerste snede gras gemaaid. Eigenlijk was het de laatste snede van vorig jaar, vertelt Menno.

In september is het gras opnieuw ingezaaid. Daarna is het gras niet meer gemaaid waardoor het gras te lang de winter ingegaan. De bodem is wat aan de zachte kant door de regen. Om te zorgen dat de bodem niet beschadigd wordt, halen ze de balen op met de trekker en een wagen in plaats van een zware shovel.

Reacties

Beheer
WP Admin