Het aanbod van slachtrijpe varkens in Duitsland loopt rap terug. - Foto: Marcel van Hoorn VarkensNieuws

Duitsers slachten in eerste kwartaal 10% minder varkens

Het aanbod van slachtrijpe varkens in Duitsland loopt rap terug. Ook worden er minder vleesvarkens geïmporteerd.

De Duitse varkensvleesproductie loopt dit jaar fors terug. In het eerste kwartaal zijn in totaal 12,08 miljoen varkens geslacht, wat neerkomt op een daling van 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de cijfers van statistiekbureau Destatis is het aantal varkensslachtingen niet eerder zo snel gedaald.

Ook minder import

Zowel het binnenlandse aanbod als de import van slachtvarkens loopt terug. De Duitse slachterijen slachtten in het eerste kwartaal 1,18 miljoen Duitse varkens, ruim 11% minder dan een jaar eerder. De import van vleesvarkens daalde met 2% naar 304.493 stuks.

Vorig jaar liet de verhouding inlandse-buitenlandse varkens een totaal ander beeld zien. In het eerste kwartaal 2021 daalde het binnenlandse aanbod door het grote aantal doorgeschoven varkens maar met 0,6%, terwijl het aantal geslachte buitenlandse varkens juist met 61% daalde.

Slachtgewicht genormaliseerd

De varkensvleesproductie daalde met 11,6% naar 1,15 miljoen ton. Het gemiddelde geslachtgewicht daalde met 1,7 kilo naar 95,5 kilo.

De daling van het gemiddeld geslacht gewicht wordt verklaard door het feit dat begin 2021 door achterstanden bij de slachterijen de varkens zwaarder werden aangeleverd. In de loop van 2021 normaliseerde het slachtgewicht.

Beheer
WP Admin