Premium
Het liggedeelte van de evolutionaire stal. De enige verwarming is een gaskanon. De varkens hebben ook een onderkruip om warm te blijven. - Foto's: Twan Wiermans VarkensAchtergrond

Buitenlucht waait door nieuwe varkensstallen

De frisse lucht komt door overdruk binnen in stal 1. Via ventielen gaat de lucht van het lig- naar het veel hogere mest- en vreetgedeelte van de stal.

Het vreet- en mestgedeelte van de revolutionaire stal met geperforeerde mestband die urine en mest scheidt en direct afvoert uit de stal.

Een blik in de revolutionaire stal, met bakken waarin planten groeien. In de woelruimte komen houtsnippers in plaats van stro. De kanalen rechts zijn bedoeld om de snippers te beluchten, zodat die goed composteren.

De borden voor de stal tijdens de opening begin maart.

De hoestmonitor is een van de digitale gadgets om het diergedrag en de diergezondheid te monitoren.

Het liggedeelte van de evolutionaire stal. De enige verwarming is een gaskanon. De varkens hebben ook een onderkruip om warm te blijven. - Foto's: Twan Wiermans

De doorontwikkelde stal met open nok. Onder het rooster zitten mestschuiven voor bronaanpak van emissies. De varkens liggen op een dichte vloer, in de naastgelegen ruimte.

De beweegbare vloer in het mestgedeelte van stal 2. Hier wordt urine en mest aan de bron gescheiden.

Beheer
WP Admin