Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Duitse vleestoeslag opnieuw op politieke agenda

De spanningen in de Duitse centrumlinkse coalitie lopen op. De liberale FDP wijst ook het jongste voorstel van minister van Landbouw Cem Özdemir (Die Grünen) af over de financiering van de agrarische transitie. In het voorstel zit een vleestoeslag, de Tierwohlcent.

De Duitse minister van Landbouw Cem Özdemir heeft een voorstel gedaan voor de financiering van de agrarische transitie. Het voorstel omvat onder meer een Tierwohlcent, een toeslag voor dierenwelzijn op de prijs van vleesproducten dat de overgang naar meer diervriendelijke productiemethoden moet financieren. De hoogte van de vleestoeslag is nog onduidelijk. Tot nu toe heeft Özdemir alleen verklaard dat de hoogte ervan ‘politiek moet worden bepaald’.

Toeslag of belasting

Als leidraad noemde de Borchert Commissie ruim twee jaar geleden een toeslag van 40 cent per kilo vlees. De kosten voor de transitie van de veehouderij kunnen de komende vijftien jaar oplopen tot wel € 3,6 miljard per jaar.

Het voorstel van Özdemir wordt echter niet zonder weerstand ontvangen. In de zuivelsector en de varkenshouderij is kritiek op het ontbreken van concrete bedragen voor het vergroten van stallen en het verwijderen van roostervloeren. Er is echter ook steun vanuit de landbouw. “Als we de veehouderij willen ombouwen en vlees uit Duitsland willen blijven eten, dan kunnen we deze optie niet laten liggen. Zonder een belasting voor bevordering van dierenwelzijn kan dat niet”, zei de federale voorzitter van de werkgroep voor plattelandslandbouw, Martin Schulz.

Ook de Duitse boerenvereniging sprak zich uit voor de Tierwohlcent. Özdemir neemt in grote lijnen de eerdere voorstellen over van de Borchert Commissie, maar de agrarische organisaties spreken wel van een afgezwakte versie ervan.

De voorzitter van de Duitse Dierenwelzijnsorganisatie, Thomas Schröder, zei: “Er komt eindelijk iets in beweging. We roepen al lang op tot een vleesheffing. Als je vlees eet, zou het dier per 100 gram vlees je 4 cent extra waard moeten zijn. FDP moet nu kleur bekennen”.

Niet of er financiering komt, maar welke

Een mogelijke belastingverhoging valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën, van FDP-minister Christian Lindner. Echter, een geoormerkte toeslag op vlees of zuivel zou onder het BMEL-ministerie van Özdemir kunnen vallen. Een dergelijke toeslag – ‘rechtstreeks terug naar de boeren’ – zou specifiek gericht zijn op de overgang naar diervriendelijker productiemethoden in de landbouwsector. Voor zo’n toeslag is wel vooraf goedkeuring van Brussel nodig.

De liberale FDP is tegen elke belastingverhoging en vindt dat de invoering van een extra toeslag op vlees de consumentenbelangen schaadt en tot hogere prijzen in supermarkten leidt. Özdemir blijft vastbesloten om zijn plannen door te voeren, ondanks de verdeeldheid binnen de coalitie. Hij is van mening dat het essentieel is om de landbouwsector te hervormen.

Onlangs liet ook de CDU / CSU-oppositie doorschemeren dat er onder voorwaarden wel over te praten valt. De discussie in de Duitse politiek gaat steeds minder om of er een landelijke financiering voor de transitie van de landbouw komt, maar welke: toeslag of belasting.

Beheer
WP Admin