Hokverrijking blijkt een aandachtspunt te zijn tijdens de controles op dierwelzijn van de NVWA. - Foto: Van Assendelft Fotografie VarkensNieuws

Bij een derde van NVWA-controles afleidingsmateriaal niet op orde

Tijdens controles door de NVWA op dierwelzijn blijft hokverrijking een aandachtspunt. Dit blijkt uit overzichten over de tweede helft 2020 en de eerste helft van dit jaar die de NVWA publiceert naar aanleiding van een WOB-verzoek van Varkens in Nood.

Door corona voerde en voert de NVWA minder bedrijfsbezoeken uit. Eind vorig jaar werden 11 bedrijven bezocht in het kader van dierwelzijn, in de eerste helft van dit jaar waren dat er 62. Vorig jaar werd op 2 bedrijven het verrijkingsmateriaal niet akkoord bevonden, dit jaar ging het om 19 bezochte bedrijven. Het aanwezige verrijkingsmateriaal voldeed niet aan de eisen eetbaar, wroetbaar, vernieuwend, afbreekbaar en de beschikbaarheid en bereikbaarheid liet op een enkel bedrijf te wensen over.

In totaal ontvingen 16 bedrijven ontvingen een rapport van bevindingen of een schriftelijke waarschuwing met herstelmaatregelen.

Minder problemen met stalklimaat

Een tweede controleonderwerp binnen de dierwelzijnscontroles is het stalklimaat. In het afgelopen jaar is er bij 28 van de 62 beschreven controles gekeken naar het stalklimaat, daarvan voldeden 4 bedrijven niet aan de voorwaarden. Bij stalklimaat worden de CO2 en ammoniakgehaltes gemeten en wordt er gekeken naar uiterlijke kenmerken zoals rode ogen en bijtsporen. Voor CO2 geldt een norm van 3.000 ppm en voor ammoniak 20 ppm.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief varkensstallen en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin