Foto: Hans Banus RundveeNieuws

Alfa meldt forse daling resultaten melkveehouders

Alfa Accountants ziet de resultaten van melkveehouders flink afnemen. De liquiditeitsmarge is afgelopen jaar met meer dan € 8 per 100 kilo melk gedaald, meldt het bedrijf.

Belangrijkste oorzaak, de daling van de melkprijs. De liquiditeitsmarge is ruwweg het verschil tussen de opbrengsten en de bedrijfskosten.

Tegenover de afname in melkopbrengst en melkprijs staat een toename van de productie en de productie-intensiteit. De melkproductie per bedrijf is met bijna 42.000 kilo toegenomen naar 1,18 miljoen kilo melk, bij gemiddeld 126 stuks melkvee per bedrijf. De productie per koe steeg eveneens, met 121 kilo naar 9.276 kilo per koe. De intensiteit per hectare nam toe met 628 kilo naar net iets boven de 19.0000 kilo melk per hectare. In grondoppervlak groeiden de bedrijven ook heel licht.

‘Weerstand nu en in toekomst onvoldoende’

Opvallend zijn de cijfers van de 25% best presterende bedrijven – wat betreft laagste uitgaven op procesniveau. Die produceren als bedrijf gemiddeld een ton melk meer, maar de productie per dier is er juist wat lager (8.944 kilo versus 9.276 kilo melk per koe). Ook de melkproductie per hectare is daar lager dan gemiddeld.

Alfa concludeert uit de cijfers dat de sector ’onvoldoende weerstand kan bieden aan de financiële impact van actuele en toekomstige thema’s.’

Reacties

 1. waarom ALFA aanvallen, ik zie dat ze een belangrijke waarschuwing afgeven. voor veel bedrijven word t onmogelijk om mest af te zetten, voer te kopen en ook de veearts te betalen. ik vind dat ook zorgwekkend en prima dat ALFA dat signaal afgeeft

 2. volgens alfa draait alles om liquiditeit marge en moet je daar op in spelen en dat goed in beeld brengen naar de toekomst. Alleen realiseren ze zich niet dat steeds de spelregels veranderen, waardoor al jaren geen stip op de horizon staat waar je naar toe kunt werken. steeds meer eisen voor dierenwelzijn. dus hogere kosten en ondertussen een lagere melkprijs…… en ook alfa kan hierin niet helpen, die verhoogt alleen maar de kostprijs.

 3. Alfa blert vd toren wat ‘hun’ beste 25% klanten voor een winstmarge/cijfers draaien …
  Hoe stom kun je zijn. Wie zet dat nou in de krant ? AH/Jumbo/etc. lacht zich rot. ” Daar kan best nog wel een paar cent af” denken hun zuivel-inkopers.
  Niet mijn accountant !!

  1. Alfa zegt dat hun zuinigste klanten meer produceren bij een lagere melkproductie per koe. En dat weet iedereen eigenlijk wel. Misschien hebben die zuinige klanten op variabele kosten wel hogere vaste kosten en dus een even hoge kostprijs??

  2. @armer:
   De liquiditeitsmarge is het bedrag dat van de kasstroom overblijft als privé is onttrokken, de belastingen zijn betaald, vervangingsinvesteringen zijn gedaan en afgelost.

   Ofwel, de vaste kosten zijn ook betaalt anders weet je niet hoeveel de belasting is.
   Het kan best zijn dat de vaste kosten hoger zijn (en zelfs de kostprijs) maar op het eind van het liedje blijft er meer geld in de portemonnee.

 4. Tja wat wil je de geweldige driehoek kringloop grond/voer/mest beginnen ze nu aan te morrelen, volkomen onterecht en milieu onverantwoord op de meeste gronden

Beheer
WP Admin