Agractie Nederland wil dat Adema de oude mestregels gedoogt om de uiterst knellende druk op de mestmarkt te verlichten. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Agractie vraagt Adema om gedoogbesluit mest

Agractie Nederland verzoekt landbouwminister Adema om mestbeleid uit 2022 te gedogen vanwege de druk op mestmarkt. Boeren vragen om verlichting vanwege hoge prijzen en dreigende boetes.

Agractie Nederland vraagt landbouwminister Piet Adema per brief om bij de handhaving van het mestbeleid uit te gaan van de regels van 2022, het jaar waarin de oude derogatievoorwaarden nog werden toegepast. In 2022 mochten derogatiebedrijven op zand in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg 230 kilo N/ha uit dierlijke mest aanwenden. Voor overige derogatiebedrijven was de norm 250 kilo N/ha uit dierlijke mest. Bufferstroken langs waterlopen waren er toen niet.

Agractie Nederland wil dat Adema de oude mestregels gedoogt om de uiterst knellende druk op de mestmarkt te verlichten. Door de afname van plaatsingsruimte worden bedrijven gedwongen mest af te voeren. De druk op de markt is echter zo hoog dat de mest niet wordt opgehaald, of alleen tegen zeer hoge prijzen.

‘IJskoude sanering’

”Wordt de mest niet opgehaald en de mestkelder zit vol, wat moet je dan als boer? Je kunt niet terstond al je vee wegdoen. En als je te veel op je land aanbrengt, dan dreigen boetes van tienduizenden euro’s en een strafblad, vanwege een economisch delict dat je dan pleegt. En dat is reden voor de bank om terstond je financiering te stoppen. Wij noemen dit een ijskoude sanering”, aldus Agractie.

Een gedoogbesluit kan volgens Agractie snel, en biedt op korte termijn wat verlichting bij boeren. De eventuele toelating van renure, het openstellen van een opkoopregeling en het verhogen van het afroompercentage van fosfaatrechten bij transacties, bieden op korte termijn helaas geen soelaas, aldus Agractie.

Een gedoogbesluit kan volgens technisch voorzitter Sjoerd Mensonides van Agractie juridisch onderbouwd worden, omdat sprake is van een algemeen belang vanwege de relevantie van de sector bij de economie van het platteland. Ook heeft volgens hem het milieu er baat bij als dierlijke mest niet vervangen wordt door kunstmest. Daarnaast is sprake van uiterste urgentie en een situatie van overmacht, mede door de natte weersomstandigheden. Die zorgen ervoor dat vorig najaar en dit voorjaar minder dierlijke mest wordt uitgereden bij akkerbouwers.

Agractie heeft Adema gevraagd binnen vier weken te reageren.

Reacties

Beheer
WP Admin