Het niet aanwijzen van de NV-gebieden is volgens Adema geen oplossing voor de overvolle mestmarkt. - Foto: ANP RundveehouderijNieuws

Adema in gesprek met banken over oververhitte mestmarkt

Landbouwminister Piet Adema gaat met banken in gesprek om te kijken of zij een rol kunnen spelen bij veehouders die in problemen komen door de oververhitte mestmarkt. Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer over het landbouwbeleid.

Kamerleden maken zich grote zorgen over de situatie op de mestmarkt. Die is al overspannen en de druk neemt alleen maar toe nu de plaatsingsruimte door de aanwijzing van de Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden) nog krapper wordt. BBB, NSC en CDA roepen Adema op om snel met een oplossing te komen.

Landbouwwoordvoerder Harm Holman van Nieuw Sociaal Contract (NSC) spreekt van Alarmfase 1. Volgens hem zorgt de aanwijzing van de NV-gebieden voor 30% minder mestplaatsingsruimte de komende jaren. “Beseft de minister wel hoe de situatie is? Alarmfase 1 is bereikt. Er staat iets te gebeuren wat je niet wilt. Als we een jaar verder zijn, dan hebben boeren de kelder vol, is er geen mestauto die de mest ophaalt en weten ze niet waar de mest heen gaat. Dan heb je kans dat er illegaal uitgereden wordt. Dat wil je niet”, aldus Holman.

Vooral jonge boeren hebben problemen

Ook CDA-er Eline Vedder ervaart dat melkveehouders zich grote zorgen maken. “Niet of ze er over vijf jaar nog zijn, maar of ze volgend jaar de rekeningen nog wel kunnen betalen.” De Drentse boerin benadrukt dat vooral jonge boeren problemen hebben, omdat de liquiditeit op de net overgenomen bedrijven nog laag is. “Ik vrees echt dat ze dit niet kunnen opvangen.”

Adema erkent dat de druk op de mestmarkt hoog is en voorziet dat de druk de komende jaren alleen maar hoger zal worden vanwege de verdere afbouw van derogatie. Hij is met sectorpartijen in gesprek over een oplossing voor de mestmarkt, maar een echte oplossing is er op dit moment niet. “Een echt mestprobleem is er niet. Nationaal gezien is er voldoende plaatsingsruimte voor de geproduceerde mest. Alleen wordt die plaatsingsruimte niet overal benut”, zegt Adema.

Regels rondom inkomenssteun

Het niet aanwijzen van de NV-gebieden en daarmee de derogatiebeschikking laten vallen is volgens Adema geen oplossing. “Dan zijn we de derogatie morgen kwijt en zijn de problemen nog groter”, aldus de minister. Logistieke maatregelen om de prijs voor mestafzet te verlagen, zijn er niet. De enige oplossing die er op dit moment lijkt te zijn, is dat er veel geld naar de veehouders moet gaan. Maar dat zal dan de komende jaren met nog meer druk op de mestmarkt nog erger worden, legt Adema uit. Hij voegt er aan toe dat er geen geld voor is en dat dit ook niet kan vanwege regels rondom inkomenssteun. “Het is best hard om te zeggen, maar het is iets dat zich in de loop van de tijd zal moeten oplossen, gezien het verdwijnen van derogatie”, aldus Adema.

Hard teruggefloten door Europese Commissie

Pogingen van de Kamer om ruimte te vinden in de uitvoering van de derogatiebeschikking wijst Adema stuk voor stuk af. Volgens de minister is de ruimte er niet in de derogatiebeschikking en is de maximale rek al gezocht binnen de ruimte van de derogatiebeschikking. Door de aanwijzing van de NV-gebieden op toestroomgebied te doen, in plaats van per waterschap.

Ook het beperken van de derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden naar 100 meter in plaats van de voorgestelde 250 meter zoals CDA voorstelt, of alleen het aanwijzen van zones rondom stikstofgevoelige natuurgebieden zoals SGP wil, zijn volgens Adema geen opties. Hij werd eerder heel hard teruggefloten door de Europese Commissie toen hij ruimte zocht bij het invoeren van de bufferstroken. Toen stond de derogatie in zijn geheel op het spel. De huidige 250 meter is wetenschappelijk onderbouwd met een rapport van WUR.

VVD diende een breed gesteunde motie in om voor 1 maart met een plan te komen om een eventuele mestcrisis te voorkomen.

Lees ook: NV-gebieden aanwijzen op actuele cijfers kan leiden tot rechtsongelijkheid

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Er is nu exact 40 jaar minder mest per ha uitrijden en het grondwater wordt steeds vuiler . Rara hoe kan dit terwijl de gewas opbrengsten alleen maar stijgen. Vroeger bij 150 kuub per ha op maisland waren er geen problemen met grond en nu met 26 kuub ineens wel.

 2. Willen ons gewoon kwijt meer niet. Is een publiek geheim dat onder natuur gebieden en stedelijk gebied de meeste uitspoeling is.

  1. Beste Wilco 31 dec neem ik afscheid van ruim 50 jaar werken bij LNV ik heb de laatste 20 jaar voor LNV de mestfraude helpen bestrijden ik ik ben echt schokkende dingen tegengekomen, kern was altijd wij doen niks verkeerd maar de overheid moet veranderen en dat wordt dan gezegd door een sector die meer dan 30 jaar lang de hand boven het hoofd is gehouden door het CDA
   Nu zullen ze moeten dealen met Pieter Omtzigt en misschien is het je ontgaan maar die stelt ook onomwonden dat de veestapel in de komende 5 jaar met 30 tot 40 % moet worden gereduceerd.

 3. Ik ben dan wel geen hoogleraar of professor, maar ik heb al tientallen jaren verkondigd dat het gevoerde mestbeleid eens spaak moest lopen. We hebben steeds ministers gehad die de Europese Commissie met onjuiste feiten proberen te laten geloven dat we het zo geweldig deden, maar ondertussen was onze waterkwaliteit de slechtste van heel Europa. Er is maar één echte oplossing die weet een ieder wel maar in plaats van naar oplossingen toe te werken kiest men voor het recht van de sterkste.
  De sterkste is in dit geval niet het beste maar de kapitaalkrachtigste.
  Er had een landbouwakkoord moeten komen met een visie voor de toekomst die kwam er niet nu doolt men doelloos rond en kraamt te pas en te onpas onzin uit. Want laten we eerlijk zijn iedereen is schuldig aan dit mestoverschot behalve de producenten

 4. waar komt deze 19% vandaan?
  ben je verplicht om dat op deze manier te doen volgens Brussel, ik vermoed van niet.
  volgens mij worden we gewoon genaaid door Adema!

 5. Gelukkig heeft de minister het insturen van de verkeerde watermonsters die niks met de derogatie bedrijven te maken hebben al lang gecorrigeerd.
  Net zoals hij de resultaten van het onderzoek naar uitspoeling van mest of kunstmest al urgent in brussel onder de aandacht heeft gebracht.

 6. “De huidige 250 meter is wetenschappelijk onderbouwd met een rapport van WUR”…
  Wageningen heeft anders ook onderbouwd dat derogatie gunstig is voor de nitraat uitspoeling en dat heeft de praktijk ook laten zien….. Maar den Haag maakt volgens het vaste patroon eerst een probleem van iets wat er niet was om vervolgens willen afkopen met geld wat er niet is en ook niet komt… Vervolgens kunnen de getroffenen de tiefus krijgen…. Zo ging het met de toeslag affaire, Groningen, Limburg en de asielzoekers….

 7. Brussel en Den Haag zijn vooral heel goed in het creëren van problemen. Mooi dat we volgend jaar kunnen stemmen voor een ander Europees Parlement.

 8. Een gebied is een nv gebied als de vervuiling voor meer dan 19% uit de landbouw komt. Hoe komen ze aan dat lage getal? Als 80% van de vervuiling van elders komt kun je de landbouw toch niet aanpakken? Pak de vervuiler aan en dat is dan niet de landbouw. Maar wat en wie is ´de landbouw’? Die schijtende ganzen toch niet hè?

 9. LNV heeft nooit een vinger uitgestoken om het mestoverschot hanteerbaar te maken. Nu zijn ze ervoor verantwoordelijk dat het in een stroomversnelling is geraakt en zijn ze helemaal weg: de banken moeten het maar oplossen.

  1. Er was geen mestoverschot, maar als je de oppervlakte grond waar mest mag worden uitgereden steeds kleiner maakt en normen aanscherpt dan creëer je een mestoverschot. Samen met een nat voorjaar en een stel ambtenaren die stelselmatig verkeerde informatie naar Brussel stuurt veroorzaakt deze chaotische toestanden.

  2. Dat is en was niet de taak van LNV en dat weet Gerrits zelf ook wel waar de pluimveesector de zaken adequaat heeft aangepakt zij krijgen nu geld voor hun mest, zijn de varken en koeienboeren blijven achterover leunen, nu de stront de boeren tot aan de lippen stijgt moeten de banken het maar oplossen. Ik dacht het niet degene die het probleem heeft veroorzaakt moet het ook oplossen

Beheer
WP Admin