Redactieblog

18 reacties

‘Tekortschietend beleid lokt gesjoemel uit’

Fraude valt niet goed te praten, maar het is de verantwoordelijkheid van de politiek om tijdig maatregelen te nemen.

Een paar dagen na het aantreden van het kabinet Rutte-3 las ik bij het ontbijt een interview met de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. Zij gaf daarin aan bewondering te hebben voor de hardwerkende boeren en hen perspectief te willen bieden.

Een paar uur later zag ik op een nieuwssite dat de minister ‘erg boos’ was op een deel van die hardwerkende boeren vanwege het gesjoemel met mest. Ongeveer een maand later werd ze nog bozer toen de ’kalverfraude’ openbaar kwam, al staat beslist niet vast dat deze omvangrijk is. De minister is er inmiddels wel achter dat hard werken niet gelijk staat met verantwoord bezig zijn, en dat beleid maken voor een belangrijk deel een kwestie is van pijn verdelen.

‘Je moet er rekening mee houden dat één boer slimmer is dan honderd ambtenaren’

Een vroegere hoge ambtenaar van het ministerie van landbouw zei regelmatig: “je moet er rekening mee houden dat één boer slimmer is dan honderd ambtenaren”. Volgens mij moet je ook de agrarische adviseurs op dit punt niet onderschatten. En als het om geld gaat zijn boeren net mensen. Daar komt bij dat de regelgeving vaak erg ingewikkeld is en lang niet altijd sluitend.

Veel te laat ingegrepen

Bovendien worden de maatregelen voor de melkveehouderij door veel veehouders terecht als onrechtvaardig aangevoeld. Daarbij speelt een rol dat veel te laat adequaat is ingegrepen. Dat kwam enerzijds doordat de dynamiek van een ‘ontketende’ melkveehouderij sterk is onderschat – ook door mensen die beter kunnen weten – en anderzijds door de ‘vrijheid-blijheid’-ideologie van grote delen van het bedrijfsleven (‘niet investeren in lucht’ ) en van de zogenaamd boervriendelijke partijen.

Het gevolg van dit uitstellen en afhouden is dat er in 2017 veel harder en onder grotere tijdsdruk moest worden ingegrepen dan wanneer er een paar jaar eerder doeltreffend was bijgestuurd.

Ontwijkend gedrag, gesjoemel en zeker fraude vallen niet goed te praten, maar het is de verantwoordelijkheid van de politiek om door tijdig passende maatregelen te nemen, de verleiding voor slimme boeren en slimme adviseurs zoveel mogelijk te beperken. Dan hoeft ook de minister minder vaak boos te worden.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Als de politiek (en CRV en FC en NZO en etc.) de I&R in de maanden voor 1 april 2015 een beetje in de gaten hadden gehouden dan hadden ze kunnen zien hoeveel vaarzen er in de startblokken stonden om melk en fosfaat te gaan produceren. Hier is echter (bewust?) geen actie op ondernomen met alle gevolgen van dien.

 • farmerbn

  Het is natuurlijk een compliment voor de boeren en hun adviseurs maar ambtenaren zijn ook heel gewiekst. Daarnaast hebben de ambtenaren veel tijd om iets voor mekaar te krijgen. Ik bedoel daar bij dat ze eerst proberen de boeren niet uit te laten breiden. Na verloop van tijd hebben die stilstaande bedrijven niet meer het volume om met de buitenlandse concurrentie om te gaan. Jaren later stoppen ze dan, en worden hopelijk natuurboer. Een ander voorbeeld van sluwe ambtenaren is dat ze op een mooie dag die dag kunnen verpesten door een crisis te beginnen. Ze laten expres een gaatje zodat enkele boeren dat gaatje gaan gebruiken. Op het moment dat ze die boeren willen pakken wijzen ze op het misbruik....

 • erardus1

  @Kelholt. Dat er jaren van tevoren te zien dat er veel jongvee aan kwam is helemaal niet waar. De cijfers gaven maar een kleine stijging te zien. Het aanhouden van de koeien gaf de grootste groei sprong!

 • Kelholt

  @erardus1

  "Het aantal melk- en kalfkoeien is tussen 1 april 2014 en 1 april 2015 toegenomen met 55 duizend tot 1,63 miljoen dieren. Er is ook een toename bij het jongvee voor de melkveehouderij. Dit aantal is gestegen met 35 duizend naar 1,34 miljoen dieren."
  Bron: <>
  Wat hadden de beleidsmakers na 1 april 2015 dan verwacht? Dat deze groei zou stoppen of zelfs dat de veestapel zou krimpen en daarmee onder het fosfaatplafond zou blijven???

 • DJ-D

  Zo is het @ farmerbn.

 • farmerbn

  Vroeger waren de landbouw-ambtenaren goedzakken en moesten ze eigenlijk wel lachen als boeren ze te slim af waren. Tegenwoordig zijn ze vaak vals en zijn het meer boerenhaters.

 • kloot

  je durf veel te zeggen farmerbn

 • landboer

  farmer bn blijkbaar geloof je nog steeds dat die 2100 boeren bewust fouten maakten ,dat is absoluut niet waar! Dezelfde fouten zijn in eerdere jaren ook gemaakt ,maar toen lette er niemand op, een beetje slimme ambtenaar/adviseur/Zuivel NL /NZO/ had daar een jaar eerder voor kunnen waarschuwen...

 • ghsmale

  Niet ieder mens heeft slechte gedachten of gedrag.
  Ook al duurt het op de eerlijkste manier het langst.
  De snelste weg is vaak de minste weg, ten koste van anderen

 • farmerbn

  Nee, ik hoorde bij de eersten die dachten dat het wel mee zou vallen met het aantal fraudeurs.

 • farmerbn

  Over de ambtenaren op het landbouwministerie het volgende. Na de oorlog was het belangrijk dat er veel geproduceerd werd en waren de ambtenaren en de landbouwvoorlichters daar erg mee bezig. De politiek zorgde voor een personeelsfunctionaris die pro-landbouwers aanstelden. De politiek van de laatste 20 jaar wil een personeelsfunctionaris die meer anti-landbouw en meer natuurminnende ambtenaren aanstelt. De ambtenaren worden groener en zelfs extremer groen.

 • vanpuffelen

  Jannes, een Drentse boer, was met zijn kudde aan de wandel in een afgelegen weide, ergens in het noorden van het land, toen er plotseling een splinternieuwe BMW stopte in een wolk van stof.

  De chauffeur, een jongeman, volledig Armani gekleed, met Gucci schoenen, Ray-Ban zonnebril en Yves St-Laurent das, steekt zijn hoofd uit het raam en vraagt aan de boer:

  Als ik het juiste aantal koeien van uw kudde kan noemen, krijg ik dan een koe?

  Jannes kijkt naar de man, zeker weer zo'n Yuppie, en kijkt dan naar zijn kudde die vreedzaam staat te grazen.

  Jannes antwoordt kalm: Ja, waarom niet?


 • vanpuffelen  De Yup parkeert zijn wagen, neemt zijn Dell mini-computer, sluit deze aan op zijn RAZR V3 mobiele telefoon, surft op Internet en bereikt een NASA-site, contacteert een GPS-satelliet om de juiste positie van de plaats te bepalen, geeft dan zijn coördinaten aan een andere NASA-satelliet die de sector opneemt op een ultra-hoge resolutiefoto.

  Dan bereikt de jongeman een Adobe digitale fotosite en stuurt het beeld naar een analysesite in Hamburg, Duitsland.

  Enkele seconden later krijgt hij een bericht op zijn Palm Pilot, dat hem zegt dat het beeld geanalyseerd is en dat de gegevens zijn opgeslagen. Via zijn blackberry legt hij contact met een MSQSL-gegevensbank dat verbonden is met een Excel-berekeningsblad en enkele minuten later ontvangt hij het antwoord. Tenslotte drukt hij een gekleurd rapport van

  Jij bent een lid van het Kabinet Rutte zegt Jannes. En je werkt op het ministerie van Landbouw.

 • vanpuffelen  Wow! Dat klopt, zegt de Yup, maar hoe heeft u dat kunnen raden?

  Ik hoefde niet te raden zegt Jannes.

  Jij bent hierheen gekomen zonder dat iemand het je heeft gevraagd, je wilt worden betaald voor het antwoord op een vraag die ik niet heb gesteld. Je hebt materiaal gebruikt dat miljoenen euros kost om mij te kunnen bewijzen dat je intelligenter bent dan ik en je kent niks over het werk van werklui die je je brood laten verdienen en tenslotte:
  Je hebt de ballen verstand van dieren! Want wat hier voor je staat zijn geen koeien maar SCHAPEN. En geef mij nu mijn hond terug!

 • kleine boer

  Hahaha vanpuffelen super blijf schrijven hier vooral zon stukjes super

 • Kletskoe

  Ik word niet blij vant zo'n kop. Is er bij jou al bekend dat er zoveel fraudeurs zijn dat deze suggestieve kop op zijn plaats is? Van hoeveel boeren is bewezen dat ze hebben gesjoemeld? Het overgrote deel niet. Deze kop versterkt het beeld dat de minister Schouten heeft opgeroepen.

 • mtseshuis

  Er is amper gesjoemeld, en 1 boer slimmer dan 100 ambtenaren? 1 ambtenaar kan meer ellende en chaos aanrichten dan waar 1000 boeren zich tegen kunnen verweren...

 • koestal

  Deze minister is steeds boos,mestfraude,kalverfraude ,fipronil,gelukkig geen drugs want die handelaren zijn doodsbenauwd voor Schouten want daarmee krijg je een slecht imago !

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.