De Duitse toezichthouder STV heeft na een gerechtelijke procedure een schikking van €130.000 getroffen met een Nederlandse pootgoedteler uit Bruinehaar (Ov.) wegens illegale handel. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Akkerbouwer krijgt boete van € 130.000 voor illegale pootgoedhandel

Nederlandse pootgoedteler schikt voor € 130.000 met Duitse toezichthouder STV na grootschalig onderzoek naar illegale pootgoedhandel tussen 2016 en 2018.

De Duitse toezichthouder voor handhaving in de zaaizaad- en pootgoedsector, Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV) in Bonn, heeft een schikking van € 130.000 getroffen met een Nederlandse pootgoedteler uit Bruinehaar (Ov.). Deze schikking volgt op een gerechtelijke procedure voor het Duitse regionale Landgericht in Braunschweig. De rechter sommeerde de akkerbouwer uit Bruinehaar te stoppen met zijn illegale handel in pootaardappelen en stelde de boete vast op € 130.000. Bovendien moet de akkerbouwer de gemaakte proceskosten vergoeden.

Reactie van Breeders Trust

Volgens Breeders Trust, de Nederlandse organisatie die toezicht houdt op de naleving van de handelsregels voor pootgoed, is met deze schikking “een langdurige, omvangrijke fraudezaak succesvol afgerond”. Ze benadrukken dat de strenge aanpak en het gerechtelijke vonnis een grote impact hebben op de illegale handel in pootaardappelen, zowel in Duitsland als in Nederland.

Onderzoek naar illegale pootgoedstromen

Het Duitse onderzoek beperkte zich niet tot deze Nederlandse boer. Volgens Breeders Trust betrof het een grootschalig Duits onderzoek naar illegale pootgoedstromen, waarbij Duitse en Nederlandse boeren samenwerkten. Deze boeren verhandelden pootgoed zonder te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van kwekersrecht en zonder de verschuldigde vergoedingen te betalen. Deze zaak vond plaats tussen 2016 en 2018.

Tijdens het onderzoek bezochten en doorzochten de autoriteiten verschillende bedrijven, waarbij ze administratie in beslag namen. Verschillende boeren ontvingen boetes en moesten schadevergoedingen betalen aan de houders van kwekersrechten. Een van de Duitse boeren moest zijn veroordeling in een vakblad publiceren.

Verklaring van directeur Breeders Trust

Directeur Geert Staring van Breeders Trust gaf in een persverklaring aan dat de zwarte markt voor pootaardappelen in Duitsland een ernstige slag heeft gekregen, “waar ook een grote Nederlandse landbouwer de vinger flink tussen de deur gekregen heeft.”

Lees meer over pootaardappelen

Beheer
WP Admin