Foto: ANP AlgemeenNieuws

NVWA voldoet niet aan Europese controle-eisen

De NVWA voert stelselmatig minder fysieke controles uit naar de identificatie en registratie van dieren op veehouderijbedrijven dan volgens Europese regelgeving is vastgesteld. Dat blijkt uit antwoorden van landbouwminister Piet Adema op Kamervragen.

In Europese regelgeving is vastgelegd dat 3% van de rundveebedrijven en 3% van de schapen- en geitenbedrijven jaarlijks gecontroleerd moeten worden op I&R. De afgelopen vier jaar haalde de NVWA deze norm bij lange na niet. In 2018 werden 504 inspecties bij rundveebedrijven gedaan, in plaats van de verplichte 974, dat komt overeen met 1,6% in plaats van 3%. In de opvolgende jaren werden respectievelijk 2,8, 1,5 en 2,2% van de rundveebedrijven gecontroleerd.

Nog minder controles op schapen- en geitenbedrijven

In de schapen- en geitenhouderij was het controleniveau nog lager. Daar werd in de periode van 2018 tot en met 2021 respectievelijk 0,2, 0,9, 0,7 en 0,8% van de bedrijven gecontroleerd, terwijl hier ook een Europese norm van 3% geldt. In 2021 ging het om 324 controles in plaats van de verplichte 1.172 controles op schapen- en geitenbedrijven.

Volgens landbouwminister Adema komt het door capaciteitsproblemen bij de NVWA dat er te weinig bedrijven gecontroleerd worden. In 2018 speelde daarnaast het grootschalig onderzoek naar (eventuele) fraude met kalveren en meerlingen en in 2020 verstoorde de coronapandemie de controles. In 2021 werd de beperkte capaciteit van de NVWA ingezet voor controles op de nieuwe diergezondheidsregelingen, in plaats van op I&R bij graasdierbedrijven.

Grotere inzet van NVWA nodig

Adema erkent dat de controles niet voldoende zijn. In het coalitieakkoord is extra geld gereserveerd voor versterking van de NVWA, zodat weer aan de Europese doelstellingen worden voldaan. “De benodigde groei- en verbeterambitie vraagt een grote inzet van de NVWA. Tekorten van jaren zijn niet in een keer weggewerkt”, geeft Adema als winstwaarschuwing.

Lees meer over NVWA

Reacties

Beheer
WP Admin