Foto: Andrea van Schaik AlgemeenNieuws

​Stikstofclaim daagt LNV om derogatie

​Stichting Stikstofclaim daagt het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de rechter om de derogatiebeschikking. Eerder legde de club al bezwaren neer over ditzelfde punt. Het ministerie zegt alle vragen alsnog te gaan beantwoorden.

Stikstofclaim gaat over tot een stap naar de rechter om af te dwingen dat de mestregels uit de derogatiebeschikking niet worden ingevoerd. Stikstofclaim doet dit namens de veehouders die zich bij de stichting hebben aangesloten. Stikstofclaim stelde eerder kritische vragen bij de mestregels die voortvloeien uit de derogatiebeschikking die het mestbeleid voor de komende jaren (mede) bepaalt. Volgens de organisatie wordt via het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) onder andere gemonitord en gerapporteerd op nitraat uit niet-agrarische bronnen, terwijl alleen gemonitord moet worden op verontreiniging door agrarische bronnen.

Tevens worden doelen uit de Kaderrichtlijn toegepast in het actieprogramma, terwijl dit niet zou moeten volgens de nitraatrichtlijn. De stichting heeft hierover via brieven vragen gesteld aan de ministers Piet Adema en Christianne van der Wal. Volgens de advocaat kwamen er geen inhoudelijke antwoorden, dus volgt de stap naar de rechter.

Onderbouwing norm 170 kilo stikstof per hectare

Het ministerie van LNV is bezig om de vragen van de organisatie stikstofclaim inhoudelijk te beantwoorden. Sommige vragen zijn eerder al via bijvoorbeeld Kamerbrieven en antwoorden op Kamervragen beantwoord. Andere vragen zijn bestemd voor de Europese Commissie, zoals over de onderbouwing van de norm van 170 kilo stikstof per hectare, die Europees is bepaald. Stikstofclaim kan wel op een brief met antwoord op alle punten verwachten, meldt het ministerie. ​

Reacties

 1. Voor de goede orde de eerste brief aan LNV is van 6 juli 2023. (Brief staat op site stikstofclaim)
  Er is aantal keren om inhoudelijke beantwoording gevraagd.
  Als antwoord kwam melding van uitstel.
  Vandaag heeft onze advocaat telefonisch contact gehad met ambtenaar LNV en deze dame vroeg met schijnbaar droge ogen nog eens 4 weken uitstel want moeilijke brief.
  De morele kompassen worden klaarblijk ingenomen als je bij LNV gaat werken als jurist.
  Je moet maar durven.

  Wel grappig dat de woordvoerder iets anders zegt dan de jurist.
  De spreeklijn niet goed afgestemd

  Er komt vervolg in deze moedwillige LNV obstructiesoap.

  Jan Cees Vogelaar

Beheer
WP Admin