Premium
Bij keuzes die boeren maken, gaat het om meer dan geld, winst of verlies. Vooral de toekomst van het bedrijf staat hoog op de agenda. - Foto: Peter Roek AlgemeenColumn

‘Wetenschap over boeren’

Reacties

 1. Boeren moeten onderling ook zaken doen. Je moet jezelf als boer zodanig profileren zodat andere boeren zaken met je wilt doen. Wanneer het zaken doen tussen boeren in het slop raakt dan raakt het zaken doen met consumenten/burgers ook in het slop.

 2. Het gedrag van boeren wordt ook gevormd door de logica van de grondstoffenmarkt waar marge alleen in de kostprijs wordt gevonden. Op de opbrengstprijs heb je geen invloed. Bestaanszekerheid wordt alleen gevonden als de eigen kostprijs beneden het gemiddelde ligt. Dat betekent maximale productie per arbeidskracht, per ha, per koeplaats. Het leidde tot een soort van medogenloosheid waarbij kippen in batterijen kwamen en varkens aan een riem.
  Voortgedreven door de voortdurende angst als boer niet te blijven bestaan.

  1. Dit vind ik een te simpele voorstelling van zaken. Mijn vader zag in de jaren zestig een oplossing voor de gezondheid van zijn kippen in legbatterijen. Bovendien kon hij er dan meer houden. Dat heet vooruitgang. Nu vinden we dat we de dieren meer hun natuurlijke gedrag moeten kunnen laten zien. Dat heet beschaving. Maar ook bij een beschaafde manier van boeren hoort vooruitgang en schaalvergroting. Het is dat andere sectoren in de economie niet met levende dieren te maken hebben, maar overal wordt er gestreefd naar een grotere efficiëntie. Dat brengt een brede welvaart. We moeten elkaar niet voor de gek houden door de indruk te wekken dat we weer terug kunnen naar de landbouw van een eeuw geleden.
   Dat noemen we achteruitboeren.

 3. Boeren?, over het algemeen hardwerkende best aardige mensen.., totdat ze gebiedsgericht ongewenst zijn, dan worden ze boos heel erg boos!!

 4. Jaren geleden wel eens een artikel gelezen over philips; bedrijfsonderdelen die geen 12% winst maakten moesten maar sluiten. Dat er nu geen bedrijfsonderdelen zijn is duidelijk. Het is gedaan met het familie fortuin. Managers die maar vijf jaar een onderdeel mochten leiden gingen voor de korte termijn(winst). Zo zonde, maar de philips kinderen waren te lui en personeel moest het werk maar doen. Denken aan de lange termijn met wat minder winst is boerenwijsheid. In de landbouw zie je ook verschillen tussen melkvee en intensief ( varkens pluimvee). De eerste groep gaat voor altijd dubbeltjes, de intensieven voor stuivers en kwartjes. En inderdaad: negatief liever niet. Dat compenseren met dat beetje positief de jaren erna is te moeilijk.

Beheer
WP Admin