BBB-leider Caroline van der Plas noemt het kolder, bizar en onacceptabel. De plannen van demissionair minister Piet Adema voor een nieuwe opkoopregeling voor alle veehouders om het mestoverschot aan te pakken, vallen slecht. - Foto: ANP AlgemeenCommentaar

‘Weer claim op dezelfde pot geld’

BBB-leider Caroline van der Plas noemt het kolder, bizar en onacceptabel. De plannen van demissionair minister Piet Adema voor een nieuwe opkoopregeling voor alle veehouders om het mestoverschot aan te pakken, vallen slecht. Het geld stroomt weg uit de landbouw, terwijl er juist euro’s nodig zijn om perspectief te bieden.

De Tweede Kamer wil met Adema op korte termijn praten over een pakket maatregelen om de problemen op de mestmarkt op te lossen. De problemen zijn ontstaan door het afbouwen van derogatie. Maar hij heeft meer tijd nodig, geeft hij aan. De nieuwe opkoopregeling lekte via De Telegraaf uit. Miljarden zouden er voor nodig zijn.

Die miljarden moeten komen uit het zogenoemde Transitiefonds. Uit dit fonds met € 25 miljard moeten allerlei initiatieven omwille van waterkwaliteit, klimaat en stikstof worden bekostigd. Ja, ook de opkoopregeling voor piekbelasters. Met Adema’s nieuwe plan komt hier dus een groep bij. Weer een claim op dezelfde pot geld.

Brussel kijkt mee

Zover is het overigens nog lang niet. Het Transitiefonds is controversieel verklaard. Het nieuwe kabinet moet hier iets van vinden. En er zijn inmiddels meer kapers op de kust voor die miljardenpot.

Dit plan van Adema is gedoemd te mislukken

Ook Brussel kijkt mee. En reken maar, Nederland heeft daar even helemaal niets te zoeken. Nederland houdt zich niet aan de afspraken. Het afwijzen van de natuurherstelwet galmt nog na. Commissarissen op belangrijke posten denken vooral ook aan hun eigen herverkiezing.

Nee, dit plan van Adema is gedoemd te mislukken. Het zou al geen oplossing voor de acute problemen zijn. Aan de onderhandelaars van PVV, BBB, NSC en VVD nu de taak om richting te geven aan wat wél kan. Zij trekken straks aan de touwtjes.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Brussel is boos….laat me niet lachen barst toch met dat vervloekte Brussel. Bij onderhandelingen hoord de vuist op tafel en als je als netto betaler aan de EU niet weet wat dat inhoud dan ben je geen knip voor de neus waard!

 2. Het besef lijkt niet aanwezig te zijn in de sector en bij politieke partijen wat er gaat gebeuren wanneer Nederland de afspraken met Brussel niet nakomt
  Een directe intrekking van de lopende derogatie wordt op het spel gezet. Dat zou echt desastreus zijn voor de melkveehouderij.

 3. De schrijver noemt het woord Transitiefonds.
  Dat is niet juist.
  In het regeerakkoord staat het woord Stikstoffonds.
  Het stikstoffonds is vastgelegd in afspraken die gemaakt zijn met Brussel: het addendum bij het 7e actieprogramma. De maatregelen zijn bedoeld om te paan internationale afspraken.
  Het Stikstoffonds is 25 miljard euro groot.
  Daarvan is 7,4 miljard bestemd om melkvee, varkens en pluimvee op te kopen.
  Brussel is boos omdat Nederland de gemaakte afspraken tot nu toe niet nakomt.

Beheer
WP Admin