Partner
Luuk Maas, melkveehouder en product manager bij DSV zaden, combineert onderzoek en praktijkervaring. - Foto's DSV zaden RundveePartner

’We schatten de opbrengst ruim boven de 4 ton droge stof’

In september 2021 heeft melkveebedrijf Maas 2,5 hectare gras-klaver ingezaaid. “Van klaver is bekend dat het meer eiwit bevat en dat het stikstof uit de lucht kan binden door middel van de Rhizobiumbacteriën welke samenwerken met de wortels,” zegt Luuk Maas, melkveehouder en product manager bij DSV zaden.

“Dat is ook meteen de reden waarom we voor een mengsel van gras en klaver gekozen hebben. We bemesten wel met dierlijke mest, maar de normale extra kunstmestgiften kunnen we achterwege laten,” aldus Maas.

Gras-klaver telen in de praktijk

Verschil rode klaver en gras

“Tijdens het zaaien kwamen we er nét te laat achter dat de zaaibak met klavers leeg was, waardoor er één baan enkel gras gezaaid is. Nu achteraf is het juist perfect om het verschil midden in het perceel te zien.” De zaaibaan met alleen gras laat ten opzichte van de grasklaver een lichtgroene kleur en mindere groei zien. “Het gedeelte met klaver staat er op het moment schitterend bij. Dit verschil is zichtbaar omdat grasklaver minder bemesting nodig heeft, we zien dus duidelijk een positief effect van de toegevoegde klaver.”

We zien duidelijk een positief effect van de toegevoegde klaver: we schatten de opbrengst ruim boven de 4 ton droge stof

Een schatting van de opbrengst maken

Doordat het de laatste tijd meer dan genoeg geregend heeft en het warm genoeg is, groeit alles fantastisch. Maas: “Wanneer je nu door het perceel loopt komt de klaver al tot aan je bovenbenen. Met onze zelfgemaakte grashoogtemeter schatten we de opbrengst ruim boven de 4 ton droge stof. Al moet je er bij rode klaver wel rekening mee houden dat het gewas iets holler staat en het een wat lager drogestofgehalte heeft. Tijdens de veldperiode na het maaien slinkt klaver meer dan gras waardoor de opbrengst lastiger te schatten is.”

Lees verder onder foto

De zelfgemaakte grashoogtemeter verdwijnt bijna tussen de klaver (rechts). Op de zelfgemaakte opbrengstschatter staan de opbrengsten weergegeven. De onderste streepjes worden gebruikt bij het beweiden en uitscharen. Daarnaast wordt een opbrengst van 2,3 en 4 ton ds/ha weergegeven.
De zelfgemaakte grashoogtemeter verdwijnt bijna tussen de klaver (rechts). Op de zelfgemaakte opbrengstschatter staan de opbrengsten weergegeven. De onderste streepjes worden gebruikt bij het beweiden en uitscharen. Daarnaast wordt een opbrengst van 2, 3 en 4 ton ds/ha weergegeven.

Grasklaver managen

Het management van grasklaver vraagt om wat extra aandacht ten opzichte van grasland zonder klaver. Het aandeel rode klaver in de zode neemt na enkele jaren af. Voor een succesvolle teelt moet de bodem in orde zijn. Maas daarover: “Een minimale pH-waarde van 5,5 in de bodem zorgt voor een goede werking van de Rhizobium bacteriën en dus de natuurlijke stikstofbinding.” Het grasland ligt tegen de rivier aan, hierdoor blijft er soms op plekken een langere tijd water op het veld staan. “Daar zie je dan ook dat de klaver het wat moeilijker heeft, maar gelukkig is het gras hier wel tegen bestand,” geeft Luuk aan.

Lees verder onder foto

Klaver kan minder goed tegen natte voeten. Dit is duidelijk in de laagte van het perceel te zien.
Klaver kan minder goed tegen natte voeten. Dit is duidelijk in de laagte van het perceel te zien.

Zaaien van gras-klavermengsels

Gras en klaver kunnen gemengd worden en vervolgens samen in de zaaimachine worden gedaan. Maas: “Onze loonwerker heeft een machine met twee zaaibakken. Zo kunnen het gras en de klaver apart in de machine worden gedaan en toch in één werkgang zaaien.” De optimale zaaidiepte van klaver is 0,5-1 cm. “Op deze manier kunnen de zaaibakken ook op een andere diepte en zaaihoeveelheid ingesteld worden. Dit was voor ons een ideale optie om zelfs wat extra klaver toe te voegen tijdens het zaaien. Iets wat we nu als positief ervaren. Maar zoals je ziet valt het achteraf ook direct op wanneer de klaverzaaibak leeg is,” lacht Maas.

Heeft u interesse in grasklaver? Het speciaal ontwikkelde mengsel COUNTRY MilkMore 13 bevat de optimale hoeveelheid grassen en rode en witte klaver voor maaipercelen. Hierdoor is mengen op het veld niet nodig en wordt een mooi zaairesultaat behaald. Als u zelf klaver aan het graszaad wilt toevoegen is het aan te raden om klaver te gebruiken met een coating. De Rode klaver Mix en Witte klaver Mix zijn gecoat met DynaSeed. Deze coating bevat natuurlijke grondstoffen en Rhizobium bacteriën die de ontwikkeling en stikstofbinding bevorderen.

Wilt u meer informatie over de teelt van klavers of soortenrijk grasland? Download dan onze teelthandleiding.

Beheer
WP Admin