Partner
Terralife met stikstofknolletjes ondergronds. - Foto's: DSV Zaden AkkerbouwPartner

Besparen op meststoffen met soortenrijke groenbemesters

Het mobiliseren van bodemnutriënten is belangrijk omdat de bemestingsmogelijkheden steeds meer begrensd worden. Kan er daadwerkelijk bespaard worden op meststoffen?

Goed samengestelde TerraLife® mengsels bevatten veel plantensoorten die de bodem intensief doorgronden en het bodemleven activeren. Dit blijkt uit onderzoeksprojecten in Nederland en Duitsland waarbij DSV betrokken is. De mengsels activeren het bodemleven en maken voedingsstoffen beschikbaar voor de volgende hoofdteelt. Vlinderbloemigen halen stikstof uit de lucht en er worden ook nutriënten vrijgemaakt en vastgehouden.

Goede doorworteling garandeert bereikbaarheid

TerraLife® mengsels doorwortelen de bodem intensief en verhogen zo aantoonbaar de microbiële activiteit (Gentsch et al., 2018). Hierdoor zijn de voedingsstoffen beter bereikbaar en neemt ook het opslagvolume van de bodem toe. Dankzij de verbeterde bodemgesteldheid kan het hoofdgewas ook beter wortelen en zo de voedingsstoffen beter bereiken. Voedingsstoffen die afkomstig zijn van een vorig gewas, zoals TerraLife®, zijn al daar waar de plant ze nodig heeft: bij de wortels en zijn direct beschikbaar.

Soortenrijke groenbemester biedt voedingsvoordeel in gewasrotatie

In Duitsland loopt momenteel een onafhankelijk 9-jarig onderzoeksproject CATCHY over de rol van groenbemesters in een gewasrotatie. Een soortenrijk TerraLife® mengsel wordt vergeleken met braak, gele mosterd en een eenvoudig mengsel. In de proef bood de meest soortenrijke mix TerraLife® het grootste voedingsvoordeel voor het hoofdgewas maïs. Een combinatie van soorten die ieder gespecialiseerd zijn in het vrijmaken van verschillende voedingsstoffen, maakt de optimale ontwikkeling van een breed nutriëntenspectrum mogelijk voor het hoofdgewas. Zo kan het gebruik van meststoffen voor maïs worden verminderd. Onderstaande grafiek geeft de gemeten nutriëntenconcentratie weer in het vanggewas vóór mais.

Lees verder onder grafiek

Grafiek voedingsvoordeel TerraLife
Grafiek voedingsvoordeel TerraLife

Conclusie

Met de inzet van groenbemesters worden veel bodemnutriënten beter benut. Onder andere de stikstofkringloop kan verbeteren op een natuurlijke manier en dat past in de huidige stikstofdiscussie. Om dit proces optimaal te benutten kan er het beste gebruik gemaakt worden van soortenrijke groenbemestermengsels. In Duitsland is daar uitgebreid onderzoek naar gedaan op verschillende locaties. Hieruit bleek dat een goed ontwikkelde groenbemester wel tot 100 kg stikstof per hectare kan binden. Wel zijn er grote verschillen waar te nemen. Een mengsel dat in meerderheid uit vlinderbloemigen bestaat en op tijd wordt gezaaid bindt het meeste stikstof. Een laat gezaaid mengsel (na 1 september) zonder vlinderbloemigen het minst.

Lees verder onder foto

Hoog aandeel vlinderbloemigen (TerraLife® N-Fixx 50) links op foto. Rechts: helemaal geen vlinderbloemigen in het mengsel (TerraLife® Vitamaxx TR).

DSV zaden heeft een portfolio van groenbemestermengsels onder de naam TerraLife®. Hiervan zijn er mengsels met een hoog aandeel vlinderbloemigen (TerraLife® N-Fixx 50) tot helemaal geen vlinderbloemigen in het mengsel (TerraLife® Vitamaxx TR).

Elk component in een mengsel levert zijn eigen unieke bijdrage als groenbemester. Er worden zowel macro- als micronutriënten beschikbaar gemaakt. Groenbemesters kunnen hiermee een steentje bijdragen aan het verminderen van kunstmestgebruik. In de TerraLife® brochure van DSV zaden Nederland is hier extra aandacht aan besteed. Deze brochure kunt u downloaden.

Beheer
WP Admin