RundveePartner

Grasmengsels onderzocht op voederwaarde

Gras is een onmisbaar gewas in de Nederlandse melkveehouderij. Het gemiddelde melkveerantsoen bevat zo’n 75% gras. De kwaliteit van gras in ruwvoer heeft dus een grote impact op de melkopbrengst en veegezondheid.

100 jaar veredeling voor hoge kwaliteit en hogere melkopbrengst

Kwaliteit loont

Een gezond grasperceel met een hoge opbrengst is belangrijk voor een goede ruwvoerteelt. Maar uiteindelijk maakt de koe melk van de voedingsstoffen die ze binnenkrijgt en de benutbaarheid hiervan. Het is dus zeer belangrijk om te sturen op kwaliteit in de ruwvoerproductie. Daarom staat de voederwaarde van onze grassen centraal in de veredeling bij DSV zaden.

Om de kwaliteit te kunnen garanderen wordt er continu uitgebreid onderzoek gedaan naar de voederwaarde van onze grasrassen en weidemengsels

Een van onze speerpunten hierin is de celwandverteerbaarheid. Bij goed verteerbaar gras heeft de koe een hogere drogestof-opname, heeft dus een goed gevulde pens én krijgt meer voedingsstoffen binnen. Zo blijft het vee gezond en kan er efficiënt melk geproduceerd worden. Dit draagt positief bij aan het financiële bedrijfsresultaat.

Meer melk met COUNTRY MilkMore

Dat in de praktijk gebruik wordt gemaakt van weidemengsels, in plaats van slechts één ras, is niet zonder reden. Een ras kenmerkt zich door bepaalde eigenschappen. Voor het beste resultaat combineren we de rassen daarom tot een mengsel voor een specifiek gebruiksdoel. Om een goed beeld te geven, worden de COUNTRY mengsels daarom op opbrengst en voederwaarde vergeleken met andere grasmengsels van de Nederlandse markt.

In onze COUNTRY MilkMore mengsels gebruiken we rassen met een aantoonbare hoge celwandverteerbaarheid. Deze rassen krijgen het Milk Index predicaat. De meerwaarde van deze mengsels is terug te zien in de resultaten van het onderzoek. Hieruit blijkt dat met COUNTRY MilkMore een extra melkopbrengst uit gras van ruim 5% gerealiseerd kan worden.

Lees verder onder grafiek

{{foto,2}}

DSV zaden – 100 jaar groei door innovatie

De 100 jaar ervaring die DSV heeft opgebouwd in de veredeling, productie en toepassing van voedergrassen en vlinderbloemigen is de sleutel tot een succesvolle ruwvoerproductie. Met de beste veredelingsstrategieën worden voortdurend nieuwe rassen geselecteerd die het verschil maken. De speerpunten in de DSV-veredeling zijn het optimaliseren van opbrengst en de constante verhoging van het eiwit- en energiegehalte. Deze onderdelen verbeteren de kwaliteit van het ruwvoer en verhogen daardoor de melkopbrengst. Bekijk in onderstaande video hoe dit werkt:

Meer weten over COUNTRY MilkMore mengsels?
Bekijk de mogelijkheden

Beheer
WP Admin